Дніпровська гімназія №104 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
ЛАСКАВО ПРОСИМО!
Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

Робочий навчальний план на 2023-2024 н.р.

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Дніпровської гімназії № 104

Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний рік

(витяг з освітньої програми)

 

м. Дніпро

2023

4.2. Організація освітнього процесу протягом дня

Розклад дзвінків

Уроки Тривалість уроку Тривалість перерви, хв.

1 класи

1 урок 08.00-08.35 20 хв.

2 урок 08.55-09.30 20 хв.

3 урок 09.50-10.25 25 хв.

4 урок 10.50-11.25 20 хв.

5 урок 11.45-12.20

2-4 класи

1 урок 08.00-08.40 15 хв.

2 урок 08.55-09.35 15 хв.

3 урок 09.50-10.30 20 хв.

4 урок 10.50-11.30 15 хв.

5 урок 11.45-12.25 20 хв.

6 урок 12.45-13.25

5-6 класи

1 урок 08.00-08.45 10 хв.

2 урок 08.55-09.40 10 хв.

3 урок 9.50 -10.35 15 хв.

4 урок 10.50-11.35 10 хв.

5 урок 11.45-12.30 15 хв.

6 урок 12.45-13.30 10 хв.

7 урок 13.40-14.25

7-8 класи

1 урок 10.50-11.35 10 хв.

2 урок 11.45-12.30 15 хв.

3 урок 12.45-13.30 10 хв.

4 урок 13.40-14.25 10 хв.

5 урок 14.35-15.20 10 хв.

6 урок 15.30-16.15 10 хв.

7 урок 16.25-17.10

9 клас

1 урок 09.50-10.35 15 хв.

2 урок 10.50-11.35 10 хв.

3 урок 11.45-12.30 15 хв.

4 урок 12.45-13.30 10 хв.

5 урок 13.40-14.25 10 хв.

6 урок 14.35-15.20 10 хв.

7 урок 15.30-16.15 10 хв.

8 урок 16.25-17.10

Режим роботи ГПД

Початок роботи – 12.00

Закінчення – 18.00

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Дніпровської гімназії №104

 Дніпровської міської ради

на 2023-2024 н.р.

для 1- 2  класів  -  за Типовою освітньою програмою, для закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна,  затвердженої  наказом Міністерства освіти і науки України від  08.10.2019 №1272 «Про затвердження Типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»                              

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень у класах

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

                          Інваріантний складник

 

 

Мовно - літературна

Українська мова

5

5

 

 

Іншомовна

Іноземна мова

2

3

 

 

Математична

Математика

3

3

 

 

 Природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна  галузі, технологічна

 

 

Я досліджую світ

 

7

 

8

 

 

Мистецька

Інтегрований курс «Мистецтво»

2

2

 

 

 

 

 

Фізкультурна*

Фізична культура

3

3

 

 

Усього

 

20+3

21+3

 

 

                          Варіативний складник

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

 

 

індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня

20

22

 

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Дніпровської гімназії №104

 Дніпровської міської ради

на 2023-2024 н.р.

для 3-4  класів  -  за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки України від  08.10.2019 №1273  «Про затвердження Типових освітніх програм для 3-4  класів закладів загальної середньої освіти»                              

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень у класах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

                          Інваріантний складник

 

 

 

 

Мовно - літературна

Українська мова

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Іншомовна

Іноземна мова

3

3

 

Математична

Математика

4

4

 

Природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна  галузі, технологічна

 

 

 Я досліджую світ

         7

 

7

 

Мистецька

Інтегрований курс «Мистецтво»

2

2

 

Інформатична

Інформатика

1

1

 

Фізкультурна*

Фізична культура

3

3

 

Усього

 

22+3

22+3

 

                          Варіативний складник

 

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Індивідуальні консультації та групові заняття

 

1

 

 

Курс за вибором

 

 

 

 

«Цікава економіка» (35 год)

1

 

 

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня

23

23

 

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

26

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Дніпровської гімназії №104

 Дніпровської міської ради

на 2023-2024 н.р.

Для 5, 6  класів  -  за Типовою освітньою програмою для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (Додаток 1), затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки України від  19.02.2021р. 235  “Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти”.

Освітня

 галузь

Навчальний предмет/

інтегрований курс

Кількість годин

на тиждень

 

 

5 клас             6 клас

Мовно-літературна

Українська мова

4

4

 

Українська література

2

2

 

Зарубіжна література

2

2

 

Англійська мова

3,5+0,5

3,5+0,5

Математична

Математика

4

4

Природнича

«Пізнаємо природу»

2

2

 

Географія

 

2

Соціальна  і здоров’я

збережувальна

Здоров’я, безпека та добробут»

1

1

 

«Культура добросусідства»

0,5

0,5

Громадянська та

історична

«Досліджуємо історію

і суспільство 5-6 клас»

2+0,5

2+0,5

Інформатична

Інформатика

1

1+1

Технологічна

Технології

2

2

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

 

Образотворче мистецтво

1

1

Фізична культура

Фізична культура

3

3

Міжгалузеві

інтегровані курси

«Драматургія і театр

        1

        1

 

Додаткові години

 

       2

       2

Гранично

допустиме тижневе

навантаження на учня

 

29

32

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету

 

31

34

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов 

Дніпровської гімназії №104

 Дніпровської міської ради на 2023-2024 н.р.

 для 7 -9 класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018 № 405 (Додаток10)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

 

2,5+0,5

2+1

2

Українська література

 

2

2

2

Англійська мова

 

2+1

2+1

2+1

Німецька мова

 

2

2+1

2

Зарубіжна література

 

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

 

1

1,5+0,5

1,5+0,5

Всесвітня історія

 

1

1

1

Основи правознавства

 

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

 

1

-

-

Образотворче мистецтво

 

1

-

-

Мистецтво

 

 

1

1

Математика

Математика

 

              -

 

-

Алгебра

 

2

2

2

Геометрія

 

2

2

2

Природо-

знавство

Природознавство

 

-

-

 

Біологія

 

2

2

2

Географія

 

2

2

1,5+0,5

Фізика

 

2

2

3

Хімія

 

1,5+0,5

2

2

Технології

Трудове навчання

 

1

1

1

Інформатика

 

1+1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

 

1

1

1

Фізична культура**

 

3

3

3

Разом

 

29+3

 

29,5+3

31+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

 

3

3,5

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

 

32

33

33

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

 

32+3

33+3

33+3