КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 104» «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
ЛАСКАВО ПРОСИМО!
Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

Робочий навчальний план на 2019-2020 н.р.

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

Комунального закладу освіти

«Навчально-виховний комплекс № 104

«середня загальноосвітня школа –

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)»

Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

(витяг з освітньої програми)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До Робочого навчального плану

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №104

«середня загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад

(дитячий садок)

Дніпровської міської ради на 2019-2020 навчальний рік

 

1.Тип навчального закладу – школа І -ІІІ ступенів

2.Структура закладу

 

Освітній рівень

Кількість класів

Орієнтована чисельність учнів

І ступінь

(1-4 класи)

4

66

ІІ ступінь

(5-9 класи)

5

57

Усього

9

123

3.Типові навчальні плани, за якими розроблено Робочий навчальний план закладу:

- для 1-2 класу – за Типовим навчальним планом для початкової школи з навчанням українською мовою відповідно до Типової освітньої програми початкової освіти авторського колективу під керівництвом Р.Б. затвердженою  наказом  МОН  України наказом  № 268 від 21.03.2018;

- для 3-4 класів  -за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання відповідно до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої МОН України наказом №407,від 20.04.2018;

-для 5-9 класів за Типовим навчальним планом для закладів середньої освіти                    з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов , відповідно до Типової освітньої  програми для закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня              з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов, затвердженої МОН України наказом №405, від 20.04.2018.

 

4.Структура 2019-2020 навчального року

 

02.09.2019 – 29.05.2020

День знань 02.09.2019

І семестр: 02.09.2019-22.12.2019

ІІ семестр: 08.01.2020 – 29.05.2020

Канікули:

Осінні: 28.10.2019 – 03.11.2019

Зимові: 23.12.2019 – 07.01.2020

Весняні: 23.03.2020 – 29.03.2020

4.2. Організація освітнього процесу протягом дня

Розклад дзвінків

Уроки

Тривалість уроку

Тривалість перерви, хвилин

1 класи

1 урок

08.30-09.05

20 хв.

2 урок

09.25-10.00

25 хв.

3 урок

10.25-11.00

30 хв.

4 урок

11.30-12.05

20 хв.

5 урок

12.25-13.05

 

2-4 класи

1 урок

08.30-09.10

15 хв.

2 урок

09.25-10.05

20 хв.

3 урок

10.25-11.05

25 хв.

4 урок

11.30-12.10

15 хв.

5 урок

12.25-13.05

15 хв.

6 урок

13.20-14.00

 

5-11(12) класи

1 урок

08.30-09.15

10 хв.

2 урок

09.25-10.10

15 хв.

3 урок

10.25-11.10

20 хв.

4 урок

11.30-12.15

10 хв.

5 урок

12.25-13.10

10 хв.

6 урок

13.20-14.05

10 хв.

7 урок

14.15-15.00

 

Режим роботи ГПД

Початок роботи – 12.00

Закінчення – 18.00

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №104

«середня загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад (ясла- садок)» Дніпровської міської ради

на 2019-2020 н.р.

для 1, 2  класу  -  за Типовою освітньою програмою початкової школи                                     з українською мовою навчання, затвердженою  наказ Міністерства освіти і науки України від  21.03.2018 № 268 «Про затвердження Типових освітніх навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (додаток 1,                             за програмою розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень у класах

 

 

 

 

1

2

 

                          Інваріантний складник

 

Мовно - літературна

Українська мова

7+1

5+2+1

 

Іншомовна

Іноземна мова

2

3

 

Математична

Математика

4

4

 

 Природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна , технологічна галузі

 

 

Я досліджую світ

 

4

      4

 

Інформатична

Інформатика

 

1

 

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

 

 

 

Образотворче мистецтво

1

1

 

Фізкультурна*

Фізична культура

3

3

 

Усього

 

19+3

21+3

 

                          Варіативний складник

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

 

 

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня

20

22

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

20+3

25

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №104                  «середня загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад

(дитячий садок)» Дніпровської міської ради

на 2019-2020 н.р.

для 3, 4,  класу -  за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 407 (українська мова навчання, таблиця 1)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на

 тиждень у класах

 

 

3

4

 

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5+1

 

 

 

Літературне читання

3,5

3,5

 

 

 

Іноземна мова (англійська)

2

2

 

 

Математика

Математика

4+1

4+1

 

 

Природознавство

Природознавство

2

2

 

 

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

 

 

Мистецтво

Музичне мистецтво,

 

Образотворче мистецтво

1

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Технології

Трудове навчання

1

1

 

 

 Інформатика

1

1

 

 

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

 

 

Фізична культура **

3

3

 

 

Усього

 

21+3

21+3

 

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

 

 

Курси за вибором

 

 

Логіка

1

 

 

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня

23

23

 

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23+3

23+3

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №104 «середня загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)»

Дніпровської міської ради на 2019-2020 н.р.

 для 5 -9 класу – за Типовою освітньою програмою затвердженою наказ Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018 № 405 (Додаток10)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на

 тиждень у класах

             5             5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Англійська мова

3

2

2

2

2

Німецька мова

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5+0,5

1,5+0,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

 

1

1

Математика

Математика

4+0,5

4+1

              -

 

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

 

Біологія

-

2

2

2

2+1

Географія

-

2

2

2

1,5+0,5

Фізика

-

 

2

2

3

Хімія

-

 

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1+1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

3

Разом

25,5 +3

+0,5

27,5+3+1

29+3

+1

29,5+3+0,5

31+3+2

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

3,5

3

3,5

2

Курси за вибором

Українознавство (35 год.)

           1 

               1

                1

              1  

             

Юні мовознавці(35 год)

 

 

 

1

 

               Факультативи

«Уроки з охорони довкілля» (35 год)

              1

1

 

 

 

Учнівський твір як засіб спілкування(35 год)

 

 

 

1

 

«Основи програмування» (35 год)

 

 

1

 

 

«Розвиток мовлення»(35год, 17 год)

 

0,5

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

             28

31

32

33

33

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

28+3

31+3

32+3

33+3

33+3