Дніпровська гімназія №104 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
ЛАСКАВО ПРОСИМО!
Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

Правила прийому до гімназії

До уваги батьків першокласників 2022-2023 н.р.

Для зарахування до 1 класу необхідні документи:

1) Заява на ім’я директора навчального закладу (сканованих чи фотокопій)

2) Копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал свідоцтва)

3) Медична довідка за формою N 086-1/о

4) Картка профілактичних щеплень 

 

 

 

Директору  

Дніпровської гімназії №104

Ярошенко Світлані Леонідівні

__________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) заявника чи одного з батьків дитини)

 

який (яка) проживає за адресою:

________________________________

               (адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон: ______________

Адреса електронної поштової скриньки:

____________________________________

 

 

ЗАЯВА

про зарахування

 

Прошу зарахувати _______________________________________________

                                             (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження)

до ______ класу, який (яка) фактично проживає за адресою _________________ ____________________________________________на очну форму здобуття освіти.

 

Повідомляю про:

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) (_______________________________________________________________________________

(підстава для першочергового зарахування)

 

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити);

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу: _________________________________________________________________________________

 

*зазначається лише для зарахування до початкової школи або гімназії.

*зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами.

 

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.

 

Додатки:

1) копія свідоцтва про народження або документ, що посвідчує особу;

2) медична довідка № 086-1/о (у разі подання разом із заявою);

3) копія документа про освіту (крім учнів першого і другого класів);

4) копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами (у разі наявності);

5) копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування).

 

(дата)                                                                                   ________________

                                                                                                          (підпис)

 

 

 

 

 

Документи, які необхідні для вступу до 1 класу:
- заява батьків,
- копія свідоцтва про народження дитини,
- паспорт одного з батьків,
- медична картка

 

 

Документи, які необхідні для переводу з іншої школи:
- заява батьків,
- копія свідоцтва про народження дитини,
- паспорт одного з батьків,
- особова справа учня (учениці),
- медична картка