КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 104» «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Звіт директора

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС№104» СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД(ЯСЛА-САДОК)»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Ярошенко Світлани Леонідівни

за 2018 – 2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно з Примірним положенням

про порядок  звітування керівників

дошкільних, загальноосвітніх та

професійно – технічних навчальних

закладів перед педагогічним

       колективом та громадськістю(затвердженим  

Наказом Міністерства освіти і науки

України від 23.03.2005 р. № 178)

 

 

м. Дніпро

 

2019 рік

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  31.05.2019р.

Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

49020, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ясенова, будинок 65,  тел. 793-46-75

Електронна адреса закладу: [email protected]

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ, Я ВІТАЮ ВАС І НАС ІЗ ЗАКІНЧЕННЯМ

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.

Настав час нам підвести підсумки, а вам – оцінити нашу роботу.

Наше НВК, як і всі школи міста, підпорядковуються департаменту гуманітарної політики управлінню освіти та науки. Директор департаменту Сушко Ксенія Анатоліївна, начальник управління Салогуб Оксана Володимирівна.

Навчальні програми з усіх предметів виконані в повному обсязі. Всі учні нашого НВК забезпечені підручниками. В НВК навчається 111 учнів і 35 вихованців довкільного підрозділу, ГПД – 30 учнів. Дітей навчають і виховують                                         17 педпрацівників. За результатами річного оцінювання – якість знань учнів 2-4 класів становить 64%,що на 8% більше порівняно  з минулим роком, учнів 5-9 класів – 41 %, що на 7% більше, загалом по школі якість знань – 51%, що на 7% більше. Але, не зважаючи на наші успіхи, нам є над чим працювати.

 

Інформаційна довідка

 

Комунальний заклад освіти  „Навчально-виховний комплекс №104 «Середня загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)»” Дніпропетровської міської ради – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня     ( І ступінь – початкова школа з вивченням англійської мови, ІІ ступінь – основна школа з вивченням англійської, німецької мови, ІІІ ступінь – старша школа з вивченням англійської мови )

Директор – Ярошенко Світлана Леонідівна

ЗДНР- Дмитренко Ірина Петрівна

ЗДНВР- Краснощокова Наталія Миколаївна

Завгосп- Богаченкова Тетяна Віталіївна

Завідувач дошкільного підрозділу- Саруханова Світлана Олексіївна

Завгосп дошкільного підрозділу- Первушина Наталія Сергіївна

Відповідно до наказу МОН України від 11.05.2011 № 436, на виконання п.3.1, в школі відбувається щорічне звітування директора школи перед громадськістю про виконану за рік роботу.

Слід зазначити, що КЗО «НВК №104» ДМР – заклад з українською мовою навчання. Протягом року проводилася роз’яснювальна робота з батьками, здобувачами освіти та вчителями щодо Закону України “Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України - стан викладання української мови та літератури та проведення позакласної роботи з рідної мови. Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки, всі виховні заходи проводяться українською мовою. В закладі оформлено «Світлицю», де проводяться виховні заходи, екскурсії, театралізовані виступи.

Робота НВК базується на виконанні нормативно-правових документів:

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти ХХІ, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Національна стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 року»; реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти , Державного стандарту початкової, базової і повної  загальної середньої освіти затвердженого постановою Кабінету міністрів України (від 20.04.2011р  № 462 початкова, (від 23.11.2011 №1392 базова і повна). Охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають на території обслуговування закладу.

 

Кредо закладу:

«Щоб мати право вчити інших,  треба постійно учитись самому

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ

ПРОЦЕСОМ У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Сьогодні змінюються технології, по-новому розвивається суспільство, зараз

ми не можемо точно знати, з якими викликами зустрінуться діти, що зараз

навчаються у школі. Тому й важливо перейти від школи, яка напихає дітей

знаннями, котрі дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить знання

використовувати. Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті.

Освітня діяльність у школі здійснюється відповідно до Конституції України,

законів України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» (зі змінами),

Національної стратегії розвитку освіти, нових Державних стандартів початкової,

базової та повної загальної середньої освіти, чинних законодавчих та нормативноправових документів, спрямована на реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.

Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість -

інноватора, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість

проінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, вміє їх

здобувати та використовувати для власних індивідуальних і професійних завдань.

Важливо в нинішньому часі виховувати молодь на загальнолюдських цінностях,

навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної

інформації, переосмислювати все , до чого доторкається дитяча цікавість, з

огляду на те, як це вплине на їх життя та здоров’я.

Головним завдання навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та

відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина

творча та ініціативна, готова і здатна відповідати за власний добробут, добробут

усього суспільства, бути чинним громадянином України, мати позитивне ставлення

до себе, інших учнів, педагогів, школи, навчання.

Методична робота була скерована за напрямками:

1. Організація контрольно-діагностичної діяльності.

2. Комплексне науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

3. Підвищення кваліфікації педагогів.

4. Стимулювання процесу створення й упровадження нових педагогічних ідей, елементів сучасних технологій навчання та виховання.

5. Забезпечення перевірки їх ефективності.

4. Створення умов для самоосвіти учителя, як індивідуальної форми підвищення

професійної майстерності.

Методична робота організована згідно структури:

- педагогічна рада;

- методична рада;

- проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально – виховного

процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів;

- організація роботи з обдарованими дітьми;

- організація роботи з учнями, схильними до правопорушень.

Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної

майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення

індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому

зростанні; активізації творчого потенціалу.

Було відзначено, що учителі школи ідуть у ногу із життям, широко

впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає у тому, що

навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається.

Педагогічний колектив будує школу розвитку та вдосконалення, повноцінного

освітнього простору, рівних можливостей у навчанні і вихованні учнів із

максимальним урахуванням їхніх природних особливостей та обдарувань.

 Матеріально-технічна база навчального закладу:

Для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, оволодіння

учнями базовими загально навчальними вміннями і навичками, спрямованих на

розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створюються умови для

самореалізації. А Саме:

— використовуються можливості шкільного методичного кабінету;

— бібліотеки;

— кабінету інформатики та мультимедійного кабінету;

— кабінету естетичного виховання;

— кабінету біології та хімії;

— кабінету історії та географії;

— кабінету іноземних мов;

— кабінету математики та фізики;

та інших навчальних кабінетів.

Адміністрація школи спільно з учительським колективом, обслуговуючим

персоналом та батьками учнів намагається створювати кращі умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні

кабінети, забезпечити школу новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються косметичні ремонти, є висновки державної санітарно

– епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

 Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

В школі функціонують їдальня на 80 посадочних місць, «Зала Бойової Слави», «Українознавча» світлиця.

Фінансово-господарська діяльність

Підсумки фінансово-господарської діяльності НВК за 2018-2019 н.р.

З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2018 -2019 н.р. проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів. Навчальний заклад приймає благодійну допомогу батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт: створено нові стенди «НУШ», «Наша гордість та сила», «Рости здоровим», «Ритми шкільного життя», «Спор навколо нас», оновлено стендами кабінет початкової школи.

придбано кресла-пуфи в кабінет НУШ;(спонсорські кошти)

придбано меблі в кабінет НУШ; (спонсорські кошти)

придбано лавки для відпочинку;(спонсорські кошти)

здійснено ремонт спортивного обладнання на шкільному стадіоні;

надано матеріальну допомогу та премійовано всіх працівників школи;

забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення НВП та роботи школи;

бюджет використовувався в межах запланованих асигнувань на школу;

косметичний ремонт всіх навчальних кабінетів, їдальні, спортзалу;

виконано поточний ремонт кімнат дошкільного підрозділу;

виконано поточний ремонт фасаду школи;

оформлено передплату на методичну літературу

 За 2018 -2019 н.р. у НВК відсутня заборгованість по виплаті заробітної платні. Здійснена своєчасно виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення. Технічні працівники отримують доплату за шкідливі умови праці.

Проблеми, які потрібно терміново вирішувати:

недостатньо сучасне оснащення кабінету обслуговуючої праці, кабінету фізики, хімії, математики, іноземної мови, історії, початкової школи;

необхідні наочні, демонстраційні, ілюстративні посібники для виконання вимог нових програм з усіх предметів, особливо з хімії, фізики, біології, праці, фізичної культури;

поновлення необхідного спортивного обладнання та інвентаря;

ремонт підлоги спортивної зали.

 Забезпечення обов'язкової освіти

Аналіз структури і мережі школи за 2018-2019 н.р.

Педколективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

Вибуло — 15

З них:

Зміна місця проживання — 8

Закінчення школи - 7

Прибуло — 21

На початок 2018 -2019 навчального року в школі навчалося 108 учнів, укомплектовано 9 класів

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів

зумовлених зміною місця проживання родини і пов’язана з переїздами. Основними

заходами із збереження контингенту учнів в 2018-2019 н.р. були контроль

відвідування учнями навчальних занять.

Робота з педкадрами

Ефективно здійснювалася кадрова політика. На початок 2018/2019 н.р. школа

була забезпечена штатними працівниками на 100 %.

Протягом року навчальний заклад було забезпечено кадрами. Станом на

01.09.2018р. в навчальному закладі працювало  17 педпрацівників.

 Вища категорія - 4 учителі

 1 кваліфікаційна категорія – 3 учителя

 ІІ кваліфікаційна категорія - 3 учителя

 Спеціаліст – 7 учителів

 учителі мають педагогічне звання «учитель-методист» ( Пасько С.І.), «відмінник освіти» (Сітковська Л.І.)

Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки

працівників. При прийомі на роботу (в тому числі й технічних, обслуговуючих

працівників) враховувались фахова підготовка, особисті та колективні якості

працівників, працездатність, інші характеристики. За останніми директивами МОНУ до вчителів (незалежно від того, який предмет викладає, посади, яку обіймає, віку) висувається вимога вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою, проектором і ін.

Треба віддати належне адміністрації, вчителям, які докладають чимало зусиль і

енергії, щоб в школі не просто здійснювалося навчання, а опановувалися нові

освітні технології, щоб навчальний процес був нерозривно пов'язаний з вихованням,

з формуванням у молоді не лише культури і хороших манер, але головне - здорових

життєвих принципів і переконань.

РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА

КУРСОВОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ

Одним з пріоритетних питань методичної роботи - це підвищення професійної

майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення

індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому

зростанні; активізації творчого потенціалу.

Одним із ключових напрямків роботи - чітке дотримання термінів

проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями та контроль термінів

атестації. В цьому навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КВЗО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР вчителі  Ярошенко Світлана Леонідівна, Дмитренко Ірина Петрівна, Краснощокова Наталія Миколаївна, Гопайца Ірина Олександрівна.

 Для стимулювання творчого професійного зростання вчителів широко

використовується можливість атестації педагогічних кадрів.

 Згідно плану вчителі, які атестувалися, були ознайомлені з нормативними

документами щодо атестації.

 Члени атестаційної комісії вивчили рівень професійної підготовки вчителів за

блоками:

- науково-теоретична підготовка;

- методична підготовка вчителя;

- виховна робота;

- громадсько-педагогічна діяльність.

В ході атестації оцінено:

- уміння планувати педагогічну діяльність;

- уміння коригувати навчально-виховний процес залежно від досягнення результатів;

- рівень науково-методичної діяльності;

- рівень викладання предметів;

- вміння реалізовувати провідні ідеї щодо свого предмета;

- результати навчально-виховної діяльності.

Було складено графік відкритих уроків та позакласних заходів вчителів, які атестувалися, уроки та заходи згідно графіка проведено. Організовано вивчення

системи досвіду роботи вчителів, які атестувалися.

Результати атестації 2018-2019:  Дмитренко І.П. ( вчитель початкових класів ) присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст II категорії»;

Краснощокова Н.М. ( учитель початкових класів) - присвоєно

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

 Організація харчування учнів у навчальному закладі

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів,

збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче харчування учнів 1-9-х класів. Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю щодо термінів і умов зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Медична сестра (дошкільного підрозділу) ретельно слідкує за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконує усі вимоги санітарно-епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані.

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 98 % учнів

школи. У І та ІІ семестрах в початковій школі всі учні були охоплені гарячим

харчуванням. Вартість харчування становила:

- 19.03 грн. — сніданок для учнів початкової школи;

- 24.63 грн. — комплексний обід для учнів середньої школи; ( пільгові категорії )

- 23.68 грн. — ГДП 100%;

-  11.84 грн. – ГПД 50%;

Ефективність освітнього процесу

Випускники 9-х  класів успішно склали державну підсумкову атестацію

у 2018 році.

Контрольно-аналітична діяльність та робота з обдарованими учнями.

Було вивчено і узагальнено наказами по школі стан викладання української

мови, математики, біології, хімії. Вивчено стан викладання української мови та математики у 1-4 класах, здійснено моніторинг навченості та якості освіти у 4-х та 9-х  класах.

 Дієвий орган у структурі методичної роботи-засідання педагогічних рад, на які

виносилися питання звітного, проблемного, організаційного, підсумкового

характеру. Підготовчий етап триває достатній час, протягом якого кожний учитель має змогу переглянути методичну літературу, систематизувати свої надбання, підготуватися до звіту тощо. З учителями проводилися наради, де виносилися проблемні питання, що стосувалися початкової та основної школи, а саме: критерії оцінювання, планування, форми і методи індивідуального підходу до шестиліток, адаптація учнів 5-х класів, підготовка та проведення  ДПА, ведення ділової документації.

 Вчителі постійно перебували у пошуку виявлення здібних дітей. На жаль, таких

учнів з кожним роком меншає, свідченням цього може бути результативність участі учнів школи у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін.                                                                                                                                                                          Було проведено роботу з обдарованими та здібними учнями щодо підвищення рівня результатів їх участі у конкурсах «Кенгуру», «Гринвіч», «Соняшник», «Орлятко», «Бобреня»,  «Лелека», «Колосок».

При цьому особистісно-зорієнтований підхід до навчання забезпечував

розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших

здібностей учнів.

 Діяльнісний підхід спрямовувався на розвиток умінь і навичок учня, вміння

застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях.

Важливою частиною методичної роботи була робота психологічної служби.

Основними напрямками діяльності психологічної служби школи протягом року

були: адаптація учнів 1-х класів, контроль за адаптацією п’ятикласників до нових умов навчання та перехід учнів з початкової школи до середньої. Це пов’язане із

зміною класного керівника, з появою нових вчителів, предметів, кабінетною

системою навчання та ще й з віковими змінами - вступом дитини у підлітковий вік.

Важливою ланкою роботи був супровід дітей з особливими освітніми потребами, які

навчаються за інклюзивною та індивідуальною формами навчання.

Школа сьогодні потребує вчителя, який постійно прагне до творчого пошуку,

має навики дослідної експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення,

впровадження перспективного досвіду, вміє інтегрувати новий зміст освіти в

методику навчання і виховання, тому вчителі проходили навчання на освітній

платформі Ed-era та очно-заочне навчання за програмою «НУШ».

 Виховна та позакласна робота

Соціально-психологічна робота

Соціально-психологічну роботу забезпечує психолог Літвінова Г.В.

Соціальна робота в школі організовувалась та проводилась з метою

забезпечення процесу соціалізації дітей в навчально-виховній діяльності, захисту їхнього психічного розвитку особистості, надання соціально-психологічної допомоги дітям та їх батькам.

Зокрема, надано рекомендації та консультації учням-підліткам на основі

результатів діагностики й за індивідуальними запитами, які найчастіше стосувались вирішення конфліктів, підвищення власного соціометричного статусу, вибору професії.

Для здійснення психологічної просвіти серед учнів школи та для забезпечення

її послідовності й наступності було реалізовано комплексну програму

просвітницьких заходів від першого по одинадцятий клас «Сходинки до себе». Це дало можливість охопити усі вікові категорії, здійснювати психологічну просвіту

систематично, зберігаючи логічність в послідовності занять та охоплюючи усі

напрямки: особистісний розвиток та самопізнання, розвиток адекватної самооцінки, конфліктологію, профорієнтацію, профілактику шкідливих звичок та лихослів’я, суїцидальних спроб, розвиток творчості, креативності та лідерських навичок, згуртування колективу, підготовка до переходу у 5-й клас.

Здійснено комплексний психолого-педагогічний супровід 20 учнів, що

включає в себе індивідуальне консультування батьків та вчителів, консультаційну і корекційно-відновлювану й розвивальну роботу з їхніми класними колективами.

Соціально-психологічна служба приділяє особливу увагу роботі з дітьми

пільгового контингенту. Протягом навчального року було забезпечено

безкоштовним харчуванням: 1 дитину під опікою, 32 дітей з багатодітних сімей, 2 дітей учасників АТО, 1 дитину з малозабезпеченої родини.

Оздоровлено за бюджетні кошти –  34 дитини ( оздоровчий табір відпочинку «Діти Дніпра»)

Первушина Олена учениця 8 класу – МДЦ «Артек»

 РОБОТА З БАТЬКАМИ

Успіх навчання і виховання молодого покоління багато в чому залежить від

того, настільки тісні відносини школи і сім`ї. Це, з одного боку, участь батьків у

вихованні, яке здійснюється школою, з іншого – вплив школи на сім`ю. Батьківські комітети класів та школи є дієвою формою організації роботи з батьками.

Робота з батьками була спрямована на створення єдиного колективу вчителів,

батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори  а також

класні батьківські збори.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ТА З

ПРОФІЛАКТИКИ АНТИСОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ СЕРЕД УЧНІВ

Правове виховання сприяло формуванню у здобувачів освіти моральних

почуттів, які регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети,

правомірності шляхів і засобів їх реалізації, справедливості, відповідальності.

Завдяки правовому вихованню в дітей та молоді мають вироблятися навички і звички високоморальної поведінки. І нарешті, завданням правового виховання, яке визначає характер всієї виховної роботи, є забезпечення подолання окремими учнями шкідливих навичок і звичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

Правоосвітня та правовиховна робота в закладі у 2018-2019 навчальному році

здійснювалась згідно із річним планом виховної роботи через систему заходів, які реалізовувались адміністрацією закладу, класними керівниками, вчителями предметниками, соціально-психологічною службою, учнівським самоврядуванням.

Для налагодження ефективної та результативної роботи щодо забезпечення у

школі правового виховання було видано ряд організаційних наказів. Питання, що

стосуються правового виховання учнів розглядались на нарадах при директорові.

З метою активізації превентивної роботи спрямованої на збереження і розвиток

умов, що сприяють здоров’ю, збереженню життя учнів і на попередження

несприятливого впливу на них факторів соціального середовища діяла створена

Рада профілактики правопорушень.

Класними керівниками та адміністрацією школи проводилася постійна

індивідуальна робота з учнями, що потребують особливої педагогічної уваги. У

школі ведеться «Журнал обліку пропусків занять учнями школи», записи до якого вносить черговий адміністратор після 1уроку. Класні керівники вносять дані до класного журналу на сторінку «Облік відвідування (пропусків занять)» та виясняють причину відсутності учнів на заняттях .

В основу процесу навчання і виховання покладено увагу, любов до дитини,

бажання творити добро, небайдужість, а це забезпечує відносини партнерства,

повагу до особистості дитини, уміння її зрозуміти, сприйняти як особистість з усіма її позитивними і негативними рисами. Уся робота сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння застосовувати їх в повсякденному житті. Завдяки цьому впродовж навчального року на внутрішкільному обліку  знаходилось лише 2 неблагонадійні сім*ї . Система правовиховної роботи, яка склалася у школі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів у правовому вихованні досягнуто.

 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

З метою забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, керуючись відповідною

нормативною базою, в школі була організована робота з безпеки життєдіяльності.

Своєчасно було складено необхідні акти-дозволи на проведення занять у

кабінетах та майстерні. У вересні класними керівниками з усіма учнями школи

проведено вступний інструктаж із безпеки життєдіяльності, протягом навчального року проводилися первинні інструктажі з техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності перед виконанням лабораторних, практичних робіт, на заняттях з трудового навчання та фізкультури. Перед виконанням

специфічних видів робіт обов’язково проводився цільовий інструктаж.

Перед початком навчального року всі учні школи пройшли медичний огляд.

Своєчасно і якісно була проведена підготовка школи до роботи в новому

навчальному році та до зими. Упродовж року були проведені профілактичні

заходи щодо попередження дитячого травматизму. Перед початком усіх канікул класні керівники проводили інструктажі і бесіди з безпеки життєдіяльності під час канікул. У жовтні та квітні було проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, у квітні проведено День ЦЗ.

На уроках «Основи здоров’я» відпрацьовано дії в умовах виникнення

надзвичайних ситуацій і надання першої допомоги травмованим та потерпілим;

Класні керівники провели всі заплановані бесіди та заняття з дітьми по

вивченню правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил користування природним газом, правил поведінки в громадських місцях та на воді.

На класних батьківських зборах проводилась роз’яснювальна робота з батьками

щодо збереження здоров’я дітей.

Упродовж року проводились заняття з евакуації учнів та відпрацювання дій у

разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС№104» СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД(ЯСЛА-САДОК)»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Ярошенко Світлани Леонідівни

за 2017 – 2018 навчальний рік

 

Згідно з Примірним положенням

про порядок  звітування керівників

дошкільних, загальноосвітніх та

професійно – технічних навчальних

закладів перед педагогічним

колективом та громадськістю(затвердженим  

Наказом Міністерства освіти і науки

України від 23.03.2005 р. № 178)

 

 

м. Дніпро

 

2018 рік

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  01.06.2018р.

Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 49020, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ясенова, будинок 65,  тел. 793-46-75

Електронна адреса закладу: [email protected]

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ, Я ВІТАЮ ВАС І НАС ІЗ ЗАКІНЧЕННЯМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.

Настав час нам підвести підсумки, а вам – оцінити нашу роботу.

Наше НВК, як і всі школи міста, підпорядковуються департаменту гуманітарної політики управлінню освіти та науки. Директор департаменту Сушко Ксенія Анатоліївна, начальник управління Салогуб Оксана Володимирівна.

Навчальні програми з усіх предметів виконані в повному обсязі. Всі учні нашого НВК забезпечені підручниками. В НВК навчається 109 учнів і 35 вихованців довкільного підрозділу, ГПД – 30 учнів. Дітей навчають і виховують 17 педпрацівників. За результатами річного оцінювання – якість знань учнів 2-4 класів становить 64%,що на 8% більше порівняно  з минулим роком, учнів 5-9 класів – 41 %, що на 7% більше, загалом по школі якість знань – 51%, що на 7% більше. Але, не зважаючи на наші успіхи, нам є над чим працювати.

 

Інформаційна довідка

 

Комунальний заклад освіти  „Навчально-виховний комплекс №104 «Середня загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)»” Дніпропетровської міської ради – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня ( І ступінь – початкова школа з вивченням англійської мови, ІІ ступінь – основна школа з вивченням англійської,німецької мови, ІІІ ступінь – старша школа з вивченням англійської мови )

Директор – Ярошенко Світлана Леонідівна

ЗДНВР- Дмитренко Ірина Петрівна

ЗДВР- Краснощокова Наталія Миколаївна

Завгосп- Богаченкова Тетяна Віталіївна

Завідувач дошкільного підрозділу- Саруханова Світлана Олексіївна

Завгосп дошкільного віділення- Первушина Наталія Сергіївна

Відповідно до наказу МОН України від 11.05.2011 № 436, на виконання п. 3.1,                        в школі відбувається щорічне звітування директора школи перед громадськістю про виконану за рік роботу.

 

Слід зазначити, що КЗО «НВК №104» ДМР – заклад з українською мовою навчання. Протягом року проводилася роз’яснювальна робота з батьками, здобувачами освіти та вчителями щодо Закону України “Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України - стан викладання української мови та літератури та проведення позакласної роботи з рідної мови. Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки, всі виховні заходи проводяться українською мовою. В закладі оформлено «Світлицю», де проводяться виховні заходи, екскурсії, театралізовані виступи.

Робота НВК базується на виконанні нормативно-правових документів:

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти ХХІ, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Національна стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 року»; реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти , Державного стандарту початкової, базової і повної  загальної середньої освіти затвердженого постановою Кабінету міністрів України (від 20.04.2011р  № 462 початкова, (від 23.11.2011 №1392 базова і повна). Охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу.

 

Кредо закладу:

«Творчий директор-творчий учітель-творчий учень!»

 

1. РОЗДІЛ  I

1.1.Аналіз діяльності НВК № 104 за 2017 – 2018 н.р.

та завдання на 2018 – 2019 н.р.

 

            У 2017-2018 навчальному році Навчально-виховний комплекс № 104 Дніпровської міської ради забезпечував навчання 103  учнів в 9  класах та виховання 35 дітей в  групі дошкільного підрозділу навчального закладу.

 

Навчальні роки

Кількість дітей шкільного віку в мікрорайоні НВК

З них навчається в даному НВК

 

Вступило учнів

В т.ч. з інших шкіл

Вибуло учнів

З них вибули з причин:

Фактично навчається учнів

Група дошкільного підрозділу

Закінчення НВК

Переїзду батьків

Переходу до інших шкіл

2014-2015

149

95

На початок навчального року

24

9

4

-

2

2

113

35

На кінець навчального року

9

9

20

9

7

2

102

35

2015-2016

148

102

На початок навчального року

15

1

2

-

1

1

115

35

На кінець навчального року

4

4

22

15

4

3

97

35

2016-2017

163

95

На початок навчального року

14

3

9

-

2

7

105

35

На кінець навчального року

2

2

16

11

2

3

91

35

2017-2018

140

92

На початок навчального року

21

2

8

-

4

4

106

35

На кінець навчального року

15

1

14

10

3

1

107

35

 

На виконання ст.. 35 Закону України «Про освіту», ст.. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу.

Загальна чисельність дітей і підлітків за списками

Дітей дошкільного віку всього

Учнів НВК № 104

ЗНЗ міста

ПТУ

Технікуми,

 коледжі

ВУЗи

273

84

92

63

12

18

4

 

Згідно з річним планом роботи НВК педагогічний колектив у 2017-2018 н.р. працював над єдиною методичною проблемою: «Соціалізація особистості шляхом національно-патріотичного виховання» В щорічному звіті директора НВК № 104 аналізується виконання перспективного та річного плану розвитку закладу, як перебудовується навчально-виховний процес у відповідності з прийнятим новими законодавчими актами України.

 

1.2.Стан навчально-виховного процесу початкової школи

У початкових класах  на кінець року 59 учні. Навчання велося за Навчальною  програмою для загальноосвітніх закладів 1- 4 класів, видавничий дім «Освіта», Київ 2012р. у режимі одної зміни п’ятиденного тижня.    Навчально-матеріальна база достатня для забезпечення виконання Державного стандарту початкової школи. Учні початкових класів забезпечені підручниками на 100%. Навчання відбувалося в кабінетах обладнаних аудіовізуальними засобами навчання. 

У початковій школі з 1 вересня 2017р. функціонує 4 класи та 1 група продовженого дня.  За рішенням педагогічної ради від 01.06.2018р. протокол № 9 всіх  учнів переведено до наступного класу. 

Результати навчальних досягнень учнів перших класів оцінюються вербально, оцінки в балах не виставляються.

По класах маємо такий показник якості:

 

Клас

Середній бал

Якість

2015/16

2016/17

2017/18

2015/16

2016/17

2017/18

2-А

8

8,2

7.7

40

75

64

3-А

7,9

7,5

7.9

47

47

73

4-А

7,9

8

7.8

64

57

53

2-4

7,9

7,9

7.8

49

59

64

 

За результатами річного оцінювання  4  учні ( 11%) 2-4 класів показали високий рівень навчальних досягнень,  20 учень  (53%)  засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні, 14 учнів (36 %) засвоїли навчальний матеріал на середньому рівні. Учнів, які засвоїли навчальний матеріал початкової школи на початковому рівні у 2017 – 2018 н.р. у НВК немає.

            В початковій школі в 2017-2018 н.р. велась  кропітка робота по знайомству зі сторінками історії рідного краю під час вивчення  курсу «Я у світі». Саме практична потреба розв’язання цього питання зумовила актуальність введення факультативних занять за програмою «Місто мого дитинства – Дніпро » в 1-4 класах по 0,5 години на тиждень. Учителі розробили та провели серію уроків за планом цього факультативного курсу.

            З метою вивчення історії рідного краю у  початковій школі введено додатково години (варіативна складова) на вивчення української мови – українознавство  (по 0,5  годин  на тиждень  в 2-4 класах).

            Згідно з річним планом роботи НВК та з метою підвищення інтересу до навчання учнів початкових класів, формування загально-навчальних навичок, виявлення обдарованих учнів було проведено тиждень початкової школи. Протягом тижня було сплановано та проведено ряд навчально-виховних заходів.  Багато цікавого і корисного діти довідалися і багато чому навчилися, відвідуючи групу продовженого дня. Вихователі ГПД  Ярошенко О.В., Здор А.А. прагнули так організувати другу половину дня, щоб діти почували себе зручно, надійно, спокійно в стінах НВК №104: проводили відкриті заходи, свята, тематичні прогулянки, спортивні години.

1.3. Освітній моніторинг в основній школі

Освітній моніторинг  - передбачає вивчення рівня навченості учнів з окремих предметів, класів за підсумками навчального року, за підсумками ДПА, середнього балу навчальних досягнень, рейтингу навчальних досягнень учнів та класу, рівня згуртованості класних колективів. В основній школі введено до профільне навчання.

Допрофільне навчання в НВК

Клас

2015/16н.р..

2016/17

2017/18

8

Географія

 

Географія

 

Українознавство

9

Географія

 

Біологія

Географія

Географія

Біологія

Українознавство

 

 

 

Так, 2017-2018 н.р. закінчили 44 учнів 5-9 класів, які отримали такі результати:

 

Клас

Середній бал

Якість

2015/16н.р.

2016/17

2017/18

2015/16н.р.

2016/17

2017/18

5-А

8,7

8,3

8.8

60

55

80

6-А

7,3

8,2

7.7

33

56

37

7-А

7,9

7

8

50

29

33

8-А

7,4

7,3

7

18

36

14

9-А

7,9

7

7

33

36

30

5-9

7,8

7,6

7.7

39

43

51

 

- 26 учнів показали середній рівень навченості, що складає 59%;

-17 учнів навчаються на достатньому рівні – це відповідає 39%;

Отже, якість знань учнів 5 – 9 класів складає 51%.Загалом якість знань по НВК – 48%.

 

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорі й на засіданнях ШМК. Учнів, які звільнені від ДПА в НВК немає. До державної підсумкової атестації допущено 10  дев’ятикласників.

За підсумками проведення ДПА маємо такі результати:  

Українська мова

 

Клас

Навчальн рік

К-ть

учнів

ДПА

%

якості

Вчитель

початковий

середній

достатній

високий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

9-А

2015-2016

15

-

-

8

53

6

40

1

7

47

Карабут Н.О.

9-А

2016-2017

11

-

-

6

55

4

36

1

9

45

Карабут Н.О.

9-А

2017-2018

10

-

-

2

20

8

80

-

-

80

Гопайца І.О.

 

Математика

 

Клас

Навчальн рік

К-ть

учнів

ДПА

%

якості

Вчитель

початковий

середній

достатн

високий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

9-А

2015-2016

15

-

-

8

53

6

40

1

7

47

Покрищук А.А.

9-А

2016-2017

11

-

-

7

64

3

27

1

9

36

Проскурякова В.М.

9-А

2017-2018

10

-

-

5

50

5

50

-

-

50

Проскурякова В.М.

 

Біологія

 

Клас

Навчальн рік

К-ть

учнів

ДПА

%

якості

Вчитель

початковий

середній

достатній

високий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

9

2014-2015

9

-

-

5

56

1

11

3

33

44

Пасько С.І.

9-А

2015-2016

15

-

-

6

40

7

47

2

13

60

Пасько С.І.

9-А

2016-2017

11

-

-

7

64

2

18

2

18

36

Пасько С.І.

 

 

 

 

Історія

Клас

Навчальн рік

К-ть

учнів

ДПА

%

якості

Вчитель

початковий

середній

достатній

високий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

9-А

2017-2018

10

-

-

1

10

4

40

5

50

50

Кривда О.Є.

 

1.4. Стан виконання навчальних планів та програм

 

Згідно  з річним планом  проведено аналіз виконання навчальних планів і  програм у 1-9 класах з усіх навчальних предметів у межах часу, відведеного робочими навчальними планами на вивчення предметів з 1 вересня по 31 травня  2018 року.

Перевірено:

1. Кількість годин, відведених на вивчення предметів за навчальними програмами.

2. Фактична кількість використаних годин:

-  використання годин інваріантної та варіативної складових навчального плану;

-  відповідність вивчення навчального матеріалу  календарному плануванню;

- послідовність вивчення навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему;

3. Виконання вчителями вимог навчальних програм:

-  кількість проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт згідно з графіком, творчих робіт, робіт з розвитку зв’язного мовлення, уроків позакласного читання, обов’язкових  контролюючих видів робіт (аудіювання, читання вголос та мовчки, говоріння діалогічне та монологічне) з української мови та іноземних мов у 2-9 класах.

- розподіл навчального матеріалу;

- оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;

- проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з

    графіком тематичного оцінювання.

4. Стан ведення  зошитів з математики, англійської мови, української мови та літератури у 2 – 9 класах

5. Об’єктивність  оцінювання рівня навчальних досягнень учнів вимогам навчальних програм:

 - оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;

- проведення тематичного обліку навчальних досягнень учнів;

- правильність виставлення семестрових оцінок.

             Враховуючи перевірку ведення класних журналів і записи, зроблені в них учителями, співбесіди, проведені на підставі календарного планування, можна зробити висновки, що члени педагогічного колективу керувалися у своїй роботі інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України щодо вивчення шкільних дисциплін  у 2017-2018 н.р., «Загальними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», «Інструкціями з ведення класного журналу учнів 1-4,5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів».   

            Упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011р. «Про затвердження  Державного стандарту початкової загальної освіти» в 1 – 4 класах  реалізується відповідно до чинних нормативно-правових документів. За стандартом, освітній процес у початковій школі орієнтується на досягнення результатів навчання учнів початкових класів – сформованих ключових і предметних компетентностей.

            В НВК № 104 учителі-предметники спланували роботу на основі навчальних програм  і кількості годин, визначених робочим навчальним планом навчального закладу.Вчителями  повністю відпрацьовано графік   контрольних робіт за кількістю  тематичного оцінювання. Обов’язкові   контролюючі види робіт з: географії, біології, історії, фізики, хімії  української,  англійської та німецької мови, української літератури, з математики виконано на 100%. Практичні та лабораторні роботи  з географії, біології, фізики, хімії виконано в повному обсязі. Рівень знань учнів  перевірено шляхом проведення моніторингу.

            Вчителі систематично відвідують районні, міські семінари з предметів базового компоненту.    

 

1.5. Аналіз участі учнів в олімпіадах, предметних конкурсах

 

        Відповідно до Положення  про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1099 від 22 вересня 2011 р., наказу МОН України від 13.01.2014 № 31 «Про затвердження графіків проведення 4 етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2015 -2019 роки та конкурсних відбірково- тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних олімпійських олімпіадах з навчальних предметів на 2014 - 2019 роки, з метою стимулювання творчого самовдосконалення дітей, виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, реалізація здібностей талановитих учнів, формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, формування у колах учнівської молоді навичок дослідницької роботи, популяризації досягнень науки, техніки та новітніх технологій; пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу учнів у вересні - жовтні 2017р. проведено І етап учнівських олімпіад.

                 Протягом 2017 – 2018 навчального року учні НВК брали участь в різноманітних  Всеукраїнських, Міжнародних інтерактивних конкурсах: Колосок, Кенгуру, Геліантус,  Грінвіч, Бебрас, тощо. За результатами конкурсів всі учні отримували сертифікати та нагороди.

 • «Колосок осінній» взяли участь 40 учнів 1 – 9 класів, з них 8 учнів стали учасниками, 11 срібних сертифікатів, 21 золотих;
 • «Кенгуру» – взяли участь 25 учнів, з них 10 добрих результатів, 3 – відмінних результати, інші 12 стали учасниками;
 • «Бебрас»  – взяли участь 22 учні, 16 учні – відмінний  результат, 5 учнів – добрий результат, 1 – учасник;
 •  «Соняшник» -  взяли участь 10, з них диплом переможця отримали 4 учні,                   6 -стали учасниками;
 • «Геліантус» - 27 учні взяли участь: 20 учні отримали дипломи переможця,                   6 учнів мають сертифікати учасника, 1 грамота з фізики.
 •  «Гринвіч» - 31 учень НВК взяли участь з них – 2 золотих сертифікати,                           6 срібних, 5 бронзових та 18 стали учасниками конкурсу;
 • «Sunflower»  - 2 диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня, 1 диплом                                III ступеня, 17 учні стали учасниками конкурсу;
 • «Колосок весняний 2018» взяли участь 34 учні;
 • «Орлятко» 6 золотих сертифікатів, 1 срібний та 3 учасники.

За підсумками конкурсів можна зробити висновок, що вчителі НВК достатньо працюють з обдарованими учнями.

 

                     1.6. Робота з педагогічними кадрами

 

У НВК № 104 працює 17 педагогічних працівників.

У 2017-2018 н.р. було подано чотири заяви на проходження атестації від вчителя математики Проскурякової В.М. на підтвердження «спеціаліст I категорії», вчителя хімії та біології Пасько С.І. на підтвердження раніше встановленої кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель», вчителів початкових класів Ярошенко О.В. на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії», Химинець В.Д. на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії». За атестаційний період вчителі провели відкриті уроки та заходи відповідно графіка, і за результатами атестаційної комісії Пасько С.І. відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню «старший учитель». Проскурякова В.М. відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії»,                         Ярошенко О.В., встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»,                   Химинець В.Д. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

 

1.7. Стан дитячого травматизму за 2017-2018 н.р.

 

На виконання ст. 3, 17, 24, 51, 53 Закону України «Про освіту», ст. 5,22,38 Закону України «Про загальну середню освіту», Законів України «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я» та з метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальному закладі, протягом 2017 – 2018 навчального року була продовжена робота по  створенню безпечних умов навчально-виховного процесу проведена профілактично-роз’яснювальна робота щодо попередження нещасних випадків, проведені заходи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

В НВК № 104 протягом 2017 – 2018 н.р. не було зареєстровано  нещасних випадків серед учнів. Не зареєстровано нещасних випадків пожеж та загорянь, що свідчить про цілеспрямовану роботу щодо пропаганди знань з пожежної безпеки. Але аналіз організаційно-пропагандиських заходів свідчить, що загальним недоліком роботи                              є неефективність контролю з боку вчителів. Потребує подальшого удосконалення, підвищення ефективності всіх видів інструктажів учнів, дієвості інформаційно- просвітницької роботи щодо сімейного виховання навичок безпечної поведінки дітей у побуті, громадських місцях, транспорті, автошляхах.

 

1.8. Пріоритетні напрямки на 2018 -2019  навчальний рік

 

Основні  завдання з навчально-виховної роботи на наступний навчальний рік:

- Спланувати роботу методичної ради, шкільних методичних комісій та вчителів згідно єдиної методичної проблеми «Соціалізація особистості шляхом національно-патріотичного виховання»

 •  Будова навчально-виховного процесу у відповідності до законодавчих 

актів України, нового державного стандарту освіти. Надання якісних освітніх послуг, що є нагальною потребою сьогодення;

 -    Вдосконалення  практики державно- громадського управління закладу;

 - Забезпечення зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання і виховання їх впровадження у  навчальний процес;

 -    Створення умов до навчання дітей різних соціальних категорій;

 -    Адаптація  учнів  1-го класу та  учнів 5-го класу до навчання;

 -   Впровадження новітніх технологій навчання, долучаючи учнів до світових джерел інформації через мережу Інтернет;

-    Забезпечення якісної підготовки та проведення ДПА;

 •  Забезпечення наступності між дошкільним відділенням, початковою школою, середньою школою навчального закладу;
 • Введення годин факультативів, курсів за вибором:  літературознавство, рідний край, математика, українознавство, інформатика,  українознавство місто мого дитинства.
 • Робота театрального, екологічного, спортивного гуртків та інформатики враховуючи побажання батьківської громадськості.

 

1.9. Забезпечення прав особистості на загальну освіту

 

 • Створення рівних можливостей для дітей і молоді в здобутті якісної освіти   обсягах національного стандарту;
 • Створення умов для соціально незахищених, багатодітних та малозабезпечених сімей; здійснення профілактичних заходів з питань запобігання правопорушень та дитячої бездоглядності;
 • Підтримка обдарованих, творчо працюючих учнів;
 • Забезпечення організаційно-правової основи функціонування НВК;
 • Забезпечення збереження життя та здоров’я учнів і співробітників НВК; охорона  праці та БЖД;
 • Забезпечення виконання Закону України «Про освіту» та охоплення учнів навчанням

 

1.10. Головні завдання методичної роботи в НВК

 

 • Реалізація основного документу з питань методичної роботи „Рекомендацій щодо організацій і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами”;
 • Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань психології, педагогіки, фахових дисциплін. Систематичне вивчення інструктивно-методичних документів, матеріалів, рекомендацій;
 • Організація роботи над єдиною проблемною темою НВК. Вироблення практичних рекомендацій. Теоретичне вивчення проблеми;
 • Вивчення, узагальнення, розповсюдження передового педагогічного досвіду. Використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;
 • Координація роботи методичних об’єднань, школи молодого вчителя. Дійова допомога вчителям по підвищенню педагогічної майстерності, допомога в оволодінні сучасними методами викладання й виховання;
 • Вироблення рекомендацій щодо змісту й форм роботи з обдарованими дітьми. Участь у проведенні відповідних практичних заходів (конференцій, педагогічних питань, практичних семінарів, круглих столів, предметних тижнів, шкільних педагогічних виставок, конкурсів „Учитель року”, „Класний керівник року”, „Урок року”, педагогічних рад);
 • Вироблення пропозицій щодо удосконалення змісту методичної роботи, впровадження нових педагогічних технологій;
 • Підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу. 
 •  

1.11. Аналіз виховної роботи за 2017/2018 н.р. та завдання на 2018/2019 н.р.

 

          З метою виконання завдань та реалізації основних принципів виховної роботи з учнівською молоддю, виховна робота НВК 2017/2018 навчального року орієнтувалася на нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини» та нормативно-правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, органів місцевого самоврядування, на виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (наказ МОНМСУ від 31.10.2016 № 1243), листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», наказу МОН № 214 від 03.03.2016 «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації  Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», указу Президента України № 580/2015 від 13.10.2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», згідно з річним планом роботи НВК педагогічний колектив у 2017/2018 навчальному році створював сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу, плідно працював над впровадженням проблеми

«Соціалізація  особистості  шляхом національно-патріотичного виховання особистості».

Новий  навчальний рік вніс нові віяння як у навчальну так і у виховну роботу. Підвищення статусу національної освіти у XXI ст. потребує нових підходів та методів роботи  педагогічних кадрів.

           Виховна робота з учнями будувалася за напрямками: національно-патріотичне виховання, родинно-сімейне виховання, професійна орієнтація, превентивне виховання, еколого-натуралістичне виховання, фізичне виховання, художньо-естетичне виховання. Пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями було національно-патріотичне виховання. В НВК працює  Штаб національно-патріотичного виховання.

          Діяльність методоб’єднання класних керівників 1-4 та 5-9 класів була спрямована на реалізацію головної мети: виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції. Педагогічний колектив робив все для того, щоб наш заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві. Класні керівники щоразу створювали для вихованців соціально-культурне середовище, яке сприяло розвитку інтелектуальних здібностей справжнього патріота своєї країни, зміцненню фізичного та духовного здоров`я підростаючого покоління та майбутніх захисників Батьківщини, формуванню навичок здорового способу життя дітей та учнівської молоді.

         Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на виховання патріотичних почуттів, ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.

         Діяльність учнівського самоврядування та його консультантів у 2017/2018 навчальному році була направлена на виконання основних завдань сучасної освіти, що зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи, визначеними Державною національною програмою «Освіта («Україна ХХІ століття»), Концепцією національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Пріоритетними напрямками діяльності консультантів учнівського самоврядування були: використання потенціалу краєзнавчої роботи щодо патріотичного виховання учнів НВК; виховання в учнів громадянських якостей; профілактика й попередження шкідливих звичок та правопорушень серед учнів; формування соціальної компетентності (відповідальної, вольової поведінки; значення особистості у шкільному та громадському житті); підвищення ефективності профорієнтаційної роботи через інтеграцію діяльності всіх ланок: навчальної, позакласної та позашкільної  роботи, співпраці з батьківською громадськістю, навчальними закладами міста, дитячими та громадськими організаціями, підприємствами району; вдосконалення методів роботи з активами класів та надання методичної допомоги, передача досвіду організаторської роботи, розробка системи стимулювання та заохочення.

Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорі:

 • забезпечення організованого початку навчального року (серпень);
 • святкування Дня знань (серпень);
 • про підсумки виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції Кабінету Міністрів України № 626 щодо обліку та охоплення навчанням дітей та підлітків мікрорайону, проведення Місячника дотримання чинного законодавства про загальну середню освіту в частині забезпечення конституційного права дітей і молоді на освіту (рейд «Урок», «Комп`ютерний клуб»);
 • правила внутрішнього розпорядку у НВК (вересень);
 • робота шкільної бібліотеки (жовтень);
 • стан профілактичної роботи зі СНІДом, алкоголізмом, наркоманією (листопад);
 • ефективність роботи гуртків, залучення до них дітей  «групи ризику» (листопад);
 • недопущення будь-яких форм насильства над дітьми під час навчально-виховного процесу (листопад);
 • підготовка до новорічних свят (листопад);
 • про святкування Нового року, планування роботи на зимові канікули (грудень);
 • підсумки виховної роботи за І семестр (січень);
 • про роботу колективу школи щодо зелення дітей і підлітків шкільного віку до навчання та участі в роботі гуртків, «грипи ризику»(лютий);
 • про культуру поведінки в школі. Проблеми сучасного виховання (березень);
 • про стан профорієнтаційної роботи в 9–му класі(березень);
 • виконання Закону України «Про мову» (квітень);
 • громадянське самоврядування в системі загальної середньої освіти (квітень);
 • про попереднє літнє оздоровлення учнів НВК (квітень);
 • літнє оздоровлення учнів (соціальні групи дітей НВК) (травень).

 

         В жовтні  було проведено засідання педагогічної ради – «Соціалізація особистості шляхом національно-патріотичного виховання», у лютому місяці «Партнерство родини та школи у формуванні творчого потенціалу та розвитку здібностей дитини у сучасному освітньому просторі» .

         Над реалізацією мети і завдань виховної роботи НВК в 2017/2018 навчальному році працювало 9 класних керівників 1-9 класів,  педагог-організатор, соціальний педагог та заступник директора з виховної роботи. У ході засідань МО класних керівників розглядалися такі питання:

 • планування роботи МО класних керівників на 2017/2018 навчальний рік;  роботу  штабу національно-патріотичного виховання, нормативно-правова база класного керівника; організація проведення Першого уроку (вересень);
 • «Виховання правової культури – шлях до побудови правової держави»; роль Ради профілактики правопорушень у вирішенні проблеми важковиховуваних дітей; виконання плану заході з реалізації Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року; «Які традиційні та інноваційні форми роботи з правового виховання є результативними?» (грудень);
 • Національно-патріотичне виховання у сучасному освітньому просторі; «Гармонізація родинного та шкільного виховання на засадах педагогіки життєвості»(березень);
 • «Форми та методи формування національної свідомості та патріотизму серед школярів», підсумки виховної роботи за 2017/2018 навчальний рік (травень).

 

      У 2017/2018 н.р.класні керівники співпрацювали з керівниками гуртків. До участі в  гуртках у попередньому навчальному році було залучено 87 учнів  (з урахуванням того, що є учні, які займалися в кількох гуртках). На заняттях гуртківці поглиблювали знання з навчального матеріалу з предметів, розв’язували олімпіадні завдання, готувалися до складання ДПА, розвивали творчі здібності. Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час предметних тижнів, брали участь у культурно-масових заходах, які проводилися в НВК та в конкурсах різного рівня. Протягом

2017-2018навчального року в НВК було проведено тематичні тижні та місячники:

 • Місячник дотримання чинного законодавства про загальну середню освіту (вересень);
 • Місячник «Увага! Діти на дорозі»(вересень);
 • Олімпійський тиждень (вересень);
 • Місячник національно-патріотичного виховання (жовтень);
 • Декада мужності і патріотизму (жовтень);
 • Місячник правових знань, превентивного виховання (листопад);
 • Місячник створи добро(грудень);
 • Тиждень права (грудень);
 • Місячник художньо-естетичного виховання (січень);
 • Місячник превентивного виховання. Профорієнтації (лютий);
 • Місячник родинно-сімейного  виховання (березень);
 • Шевченківська декада (березень);
 • Місячник еколого-натуралістичного виховання (квітень);
 • Підведення підсумків (травень);
 • Декада пам`яті (травень);
 • Тиждень безпеки дорожнього руху (травень).

Проводячи загальношкільні і класні заходи, учнів постійно заохочували

до участі в організації і проведенні масових і групових форм роботи: бесід, ранків, уроків Пам’яті історії рідного краю, ігор-мандрівок, вікторин, конкурсів, свят, екскурсій, прогулянок, широко використовували зібраний краєзнавчий матеріал. Класні керівники велику увагу приділяли збереженню пам’яті роду, вивченню рідного краю.

Було складено та затверджено графік проведення виховних та класних годин, які проводилися у зручний для дітей та класних керівників час.

Класні та патріотичні куточки були оформленні відповідно до існуючих вимог. Слід відзначити, що майже всіма класними керівниками враховані зауваження адміністрації стосовно оформлення документації: ведення виховних планів, журналів індивідуальної роботи з учнями, які потребують посиленої педагогічної уваги.

     Важливе місце у системі виховної діяльності НВК посідає управління навчально-виховним процесом. В НВК  чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією, всіма членами педагогічного колективу, творча співдружність з позашкільними закладами, використання ініціативи громадських організацій, залучення учнівського самоврядування та батьківської громадськості.

     Виховна система НВК охоплює весь педагогічний процес, об’єднуючи навчання, позакласну діяльність дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами НВК. Головний зміст виховного процесу – розвиток учня, його творчої індивідуальності.

      За окремими планами відзначалися такі святкові й пам'ятні дні та події:

 • 01.09.17 р. -  День знань;
 • 09.09.17 р -   День міста;
 • 22.09.17 р. – День партизанської слави;
 • 30.09.17 р. -  «Мовчазний крик Бабиного Яру»;
 • 30.09.17  р. – День працівників освіти;
 • 13.10.17 р. – «Ми – нащадки козацького роду»;
 • 28.10.17 р. – День визволення України від нацистських окупантів;
 • 09.11.17 р. – День української писемності та мови;
 • 21.11.17 р. – «Герої не вмирають, вони тихо йдуть…» (День Революції Гідності);
 • 25.11.17 р. – День пам’яті жертв голодоморів «З попелу забуття»;
 • 01.12.17 р. – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
 • 03.12.17 р. – Міжнародний день інвалідів;
 • 10.12.17 р. - Міжнароднй день прав людини;
 • 22.01.18 р. – День Соборності України;
 • 29.01.18 р. – День пам’яті героїв Крут;
 • 14.02.18 р. – День Святого Валентина;
 • 15.02.18 р.– День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
 • 20.02.18 р. -  «Їх прийняло небо, лишивши списки…» (День Небесної Сотні);
 • 21.02.18 р. – Міжнародний день рідної мови;
 • 08.03.18 р. – Міжнародний жіночий день;
 • 09.03.18 р. – День народження Т.Шевченка;
 • 17.03.18 р. – День українського добровольця;
 • 26.04.18 р. – День Чорнобильської трагедії;
 • 08.05.18 р. – День пам`яті та примирення;
 • 17.05.18 р. – День вишиванки;
 • 18.05.18 р. – День пам'яті жертв політичних репресій;
 • 20.05.18 р. – День Європи;
 • 01.06.18 р. – День захисту дітей.

       Упродовж 2017/2018 навчального року учні НВК брали участь у різноманітних заходах і конкурсах. Були проведені:

 свята й вечори: свято Першого дзвоника, свято до Дня освітян, свято Осені (1-4 класи), Осінній, Зимовий ярмарки, свято Миколая, Новорічна казка, традиційне Свято Масляної, Стрітення, свято для жінок до 8 Березня «Матусин день», свято Останнього дзвоника;

 виховні тематичні заходи та присвячені пам’ятним датам:

Олімпійський урок «О, спорт – ти зодчий!», відкриття шкільної Спартакіади та спортивне Свято, Єдиний урок до Дня міста «Місто Дніпро – місто патріотів», свято «У юннатів кордонів немає», поїздка у цирк (благодійна, соціальні групи дітей), акція «Діти – дітям) (дитячий будинок), акція «Голуб миру», година спілкування до Дня партизанської слави «Велич народного подвигу», привітання людей похилого віку, відвідування театру Шевченка, перегляд вистави до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні; зустріч з інспекторами поліції міста Дніпра (правила дорожнього руху), оформлення шкільної Зали бойової слави (Революція Гідності, АТО, Небесна Сотня), волонтерська допомога бійцям на передовій, зустріч з волонтером «Лелеки» Норохою Ю.І., зустріч з поліцією «Профілактика торгівлі людьми», участь у легкоатлетичному пробізі «Миля миру», таборування в Таромському лісі, конкурс віршів про мову (шкільний, до Дня писемності), виступ театру СОНЕТ з виставою «Комп’ютер шоу Баби Яги»  написання радіо диктанту, конкурс читців-декламаторів «О, слово рідне, хто без тебе я»; зустріч з дитячою письменницею Еліною Заржицькою, Осінній ярмарок з виступом дітей, лінійка-реквієм «Герої не вмирають, вони тихо йдуть…», бесіда «Запобігання поширенню тютюнопаління, наркоманії та вживання алкогольних напоїв», зустріч з представником ГО «Громадської палати України» Єремеєвою А.Ю. з «Діалогами про права людини», конкурс плакатів «Мої права у кольорах веселки», урок-презентація «З попелу забуття», тренінг «ВІЛ-інфіковані поряд з нами. Скажемо СНІДу – НІ!», конкурс малюнків «Лист Святому Миколаю», Свято Миколая (для пільгових категорій, КДЦ «Іскра»), ялинка в Палаці творчості з казкою «Снігова королева», «Ялинка – 2018» в цирку (пільгові категорії, новорічне свято в міському Палаці творчості (пільгові категорії), книжкові тематичні виставки до кожної знаменної або пам’ятної дати, Єдиний урок до Дня Соборності «Час історичного вибору»,  виховна година до Дня памяті Героїв Крут  «Ніколи Україні не забути цих юних душ нескорений політ», конкурс малюнків «Мову рідну пензликом малюю» (початкова школа), розважальна програма до Дня Святого Валентина, Єдиний урок «Афганістан – мій вічний біль, моя пекуча пам'ять», Свято Стрітення, урок Гідності та Патріотизму «Їх прийняло небо, лишивши списки…» (Небесна Сотня), лінійка «Кращої, ніж рідна, мови не буває», зустріч з поліцією  суїцидальна поведінка, Свято Масляної, святковий капусник до Міжнародного жіночого дня «8 Березня – свято весни, краси, ніжності, жіночності», бесіда «Гідність, свобода моєї країни», За долю Вкраїни з власної волі» )до Дня українського добровольця), відвідування  та покладання квітів до могил загиблих бійців АТО, виховна година «Якщо хочеш змінити світ на краще, починай робити це сьогодні», спортивні естафети до Всесвітнього дня здоров`я, виступ агітбригади ЮІР (5-А клас), День Довкілля, виховна година «Людина і космос», Великодній Ярмарок, виставка Великодніх писанок «Яйце-райце», виготовлення листівок-привітань на передову бійцям АТО, Єдиний урок  до Дня Чорнобильської трагедії «Буяло, цвіло, вирувало життя…», виставка поробок з відходів, Свято вишиванки (КДЦ «Іскра»), закриття шкільної Спартакіади, фото колажі «2017/2018 навчальний рік – яким він був?», свято Останнього дзвоника, Міжнародний день захисту дітей (розваги біля КДЦ «Іскра»).

         Впродовж 2017/2018 навчального року учні НВК відвідували театри, музеї, виставки, проводили екскурсії:

 • фестиваль у фортеці на Дніпрі «Самар-Дніпро-Фест»;
 • театр Шевченка, перегляд вистави до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні;
 • академічний театр опери та балету, перегляд вистави «Ніч перед Різдвом»;
 • історичний музей;
 • музей Ракетно-космічного коледжу;
 • музей «Пам’яті єврейського народу і Голокосту в Україні»;
 • КЗК «Централізована система бібліотек для дітей»;;
 • Музейної кімнати «Чорнобиль: пам'ять заради майбутнього»;
 • Участь у Дні пам’яті зниклих дітей;
 • Музей «Літературне Придніпров’я»).

Учнівське самоврядування

        Однією з форм залучення учнів до участі у громадському житті НВК, для шкіл міста є учнівське самоврядування. У вересні 2017 року відповідно до Статуту учнівського самоврядування в НВК проведено вибори Лідера учнівської організації, ним стала учениця 8-А класу Чеснохревська Злата. Згідно зі Статутом учнівського самоврядування НВК визначено таку його структуру:

        Загальні учнівські збори НВК

        Лідер учнівського самоврядування

        Учнівський актив

        Комітет дозвілля і відпочинку (Миргородська Каріна, Кадірус Ангеліна)

        Комітет дисципліни і правопорядку (Костогоров Радіон)

        Комітет засобів масової інформації (Гаєвська Таміла)

        Комітет освіти (Кученко Микита)

        Комітет фізичної культури і спорту (Голуб Кирило) 

         Діяльність органів учнівського самоврядування НВК здійснюється за напрямками:

1. Організація свят, вечорів, дискотек та інших загальношкільних заходів

2. Участь в шкільних, районних, регіональних, міських та обласних конкурсах

3. Організація екскурсій

4. Випуск щомісячного «Шкільного вісника», проведення інформаційних лінійок

5. Участь у проведенні тематичних тижнів НВК.

6. Участь у проектній діяльності.

7. Організація волонтерських акцій.

8. Взаємодія з громадськими організаціями, громадськістю, батьківським колективом тощо.

       Засідання органів учнівського самоврядування здійснювалися не менше одного разу на місяць у відповідності з тематикою засідань  на 2017/2018  навчальний рік.

Робота з батьками

        Протягом навчального року  приділялася значна увага роботі з батьками, як у  проведенні батьківських зборів, так і в проведенні загальношкільних свят за участю батьків, індивідуальних зустрічах класних керівників, вчителів-предметників, соціального педагога з батьками учнів. Батьківський всеобуч "Закон. Родина. Дитина" (22.04.2018), « Актуальність щеплення від вірусних інфекцій» за участю головного лікаря Комунального закладу Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №12 Кондратенко Івана Миколайовича (09.02.2018) продовженням яких стали батьківські збори у класах; двічі на рік проводяться збори членів батьківських комітетів класів, де підводяться підсумки роботи закладу за участю адміністрації НВК. Планово розглядалися питання успішності та стан відвідування учнями НВК, організація гарячого харчування, організація уроків фізичної культури, дотримання правил Статуту НВК, наявність шкільної форми, план роботи на осінні, зимові та весняні канікули, використання коштів благодійних батьківських внесків, питання літнього оздоровлення учнів, а також роль родинно- сімейного виховання у сприянні психологічному здоров`ю дитини. Неодноразово до проведення позакласних заходів та екскурсій залучалися батьки учнів. За потреби, класні батьківські збори скликаються на розсуд класного керівника, крім планових один раз на семестр. Розглядалися питання навчальної успішності учнів, профілактики жорстокості та насильства, вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів серед учнівської молоді; запобігання дитячому травматизму; організації екскурсій в канікулярний час, порядок використання учнями мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу, запобігання дитячому травматизму, дотримання єдиних вимог стосовно поведінки учнів у НВК.

Співпраця з установами та організаціями

НВК постійно підтримує зв’язки:

         з органами охорони здоров’я;

         зі службою у справах неповнолітніх;

         відділом поліціїу справах дітей;

          центром соціальних служб у справах сім’ї, дітей і молоді та координує свою діяльність з питань профілактики правопорушень, тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії у співпраці з даними органами. Контактна інформація про представників названих вище служб розміщена на веб-сайті НВК, завдяки чому батьки можуть отримувати індивідуальні консультації з представниками правоохоронних органів, з лікарем чи медсестрою.

       У 2017/2018 навчальному році проведено ряд позакласних заходів із залученням представників установ та організацій, з якими налагоджено співпрацю: 

      У НВК відбулася зустріч з представником ГО АСЕТ, яка провела з учнями 8-9 класів тренінг про СНІД, ВІЛ.

      У травні  2018 лікарі медичного центру № 12 м. Дніпра провели у НВК медичний огляд школярів.

      13 жовтня 2017 у НВК відбулося свято «Ми – нащадки козацького роду» за участю представників козацького полку, представників ради ветеранів м/р Таромське,

     24 листопада 2017 року у НВК відбулася зустріч представника ГО «Громадська палата України» Єремеєвою А.Ю., яка дуже цікаво та    доступно розповіла про основні норми права та відповідальність за правопорушення.

          20.09.2017 представник Придніпровської залізниці Міщенко І.С. прочитала лекцію про безпеку на залізниці, з демонстрацією фільму;        

           24.04.2018 представник Придніпровської дитячої залізниці Усік Н.А.  бесіда «Безпека на залізниці»;

           16.05.2018 представник Дніпровської дистанції колії Улицький С.М лекція «Запобігання травмування на залізничних коліях».

         06.09.2017, 29.11.2017, 31.03.2018, 11.05.2018 були проведені зустрічі інспекторів поліції з учнівською та батьківською громадськістю, де говорилось про правила дорожнього руху, про відповідальність підлітків за скоєні правопорушення, батькам про жорстоке поводження з дітьми, про безпечний інтернет та суїцидальну поведінку підлітків та молоді.

      Протягом навчального року співпрацювали з фронтовими волонтерами «Лелека» (Кам`янське) та волонтерами Рубанівського храму Св. Покрови.

        КДЦ «Іскра» запрошував на перегляд фільмів, лялькових вистав, святкових концертів, зустрічі з цікавими людьми. Були учасниками «Щедрівок», Свята вишиванки.

 

       Профорієнтаційна робота

      Профорієнтаційна робота НВК побудована на тісному зв’язку з навчальними та середніми спеціальними навчальними закладами, центром зайнятості. На базі НВК систематично відбуваються зустрічі учнів випускного класу з представниками навчальних закладів, які ознайомлювали із широким вибором професій та їх кваліфікаційними характеристиками (Енергетичний технікум м. Кам`янське, ознайомлення з професією поліцейського, політехнічний коледж, профтехучилище № 17, індустріальний коледж, Дніпровська флотилія, Дніпровське училище № 6, юридичний ліцей, Дніпровський центр професійно-технічної освіти. Учні 9-А класу були учасниками Днів відкритих дверей закладів, які їх зацікавили, брали участь у пробних екзаменах, відвідують підготовчі курси педагогічного коледжу та залізничного технікуму.

 

Робота з профілактики правопорушень, злочинів,

бродяжництва серед неповнолітніх:

 

Робота адміністрації та педагогічного колективу по профілактиці правопорушень, злочинів, бродяжництва у 2017/2018 н.р. була побудована відповідно   до п. 2 ст. 14 Закону України  «Про освіту», ст. 36 Закону України  «Про загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», листа Міністерства освіти та науки України від 22.12.2017 №1/9-707 (вх №1/5703 від 27.12.2017) «Щодо профілактики злочинності серед неповнолітніх», згідно наказів №163 від 01.09.2017 «Про створення Ради профілактики», №158  від 01.09.2017 «Про удосконалення соціальної роботи з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах» Положення про управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради, затвердженого наказом департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради від 07.07.2016 № 39, наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики № 139 від 30.08.2016 «Про попередження правопорушень та інших протиправних дій серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста», Закону України «Про охорону дитинства», Конституції України , листа департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 25.03.2015 року № 1420/0/211-15 щодо спільного здійснення заходів щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх, з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень та інших протиправних дій в учнівському середовищі.

В НВК працювала  Рада профілактики  правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, яка проводила роботу з учнями, схильними до порушень внутрішкільної дисципліни, проводила заходи щодо запобігання негативних проявів в підлітковому середовищі.

У рамках роботи з профілактики алкоголізму, наркоманії, СНІДу у грудні відбулась зустріч учнів з представником громадської організації АСЕТ, яка провела тренінг та перевірила обізнаність вихованців про ВІЛ і СНІД, показала та прокоментувала відео про ВІЛ-інфікованих людей, які знаходяться серед нас, акцентувала увагу на те, як запобігти захворюванню.

На початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, сімей, діти яких потрапили в складні життєві обставини; складено соціальні паспорти класів, НВК, вивчено стан охоплення учнів в гуртках, секціях в позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них, особливо дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги. Протягом року заступником директора НВК з виховної роботи, класними керівниками, соціальним педагогом проводилась індивідуальна робота з учнями, схильними до пропусків занять та правопорушень.

 Здійснено спільний  вихід у сім’ю Прядків з представниками поліції (06.10.2017 р.) та складено акт.

Були взяті на ВШО облік діти, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного колективу. Це учні, діти яких потрапили в складні життєві обставини (Прядко Вадим – 6-А клас, Прядко Данило – 2-А клас, Прядко Ярослав – 3 – А клас).

Проводилась системна робота щодо охоплення дітей , які схильні до правопорушень, навчанням та гуртковою роботою, участь в загальношкільних заходах

           Протягом року були охоплені гарячим харчуванням, класні керівники допомагали в придбанні шкільного приладдя, неодноразово допомагали матеріально (предмети одягу для дітей), організовували безкоштовний перегляд вистав, концертів (з подарунками).

Питання роботи НВК з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядались на педрадах, нарадах при директорі, засіданнях Ради профілактики.

В 2017/2018 навчальному році тричі звертались у кримінальну поліцію у справах дітей, щодо сім’ї Прядків. Учнів, які скоїли кримінальні, адміністративні або інші протиправні дії у НВК немає, на обліку не стоять.

Результативність участі в районних та міських конкурсах:

п/п

Назва конкурсу

Рівень

Клас

ПІБ учасника, результат

1

«Пасхальні кольори »

(Петриківський та декоративний розпис)

район

 

4

Радченко Софія

І місце

нагороджена   грамотою

2

«Пасхальні кольори »

(Петриківський та декоративний розпис)

район

 

9

Гаєвська

Таміла

І місце

нагороджена   грамотою

3

«Крок у майбутнє»

(АРТ дизайн (конкурс одного плаття)

міський

7

Миргородська Каріна

учасник

4

«Крок у майбутнє»

(АРТ дизайн (конкурс одного плаття)

міський

5

Щуцька Діана

учасник

5

«О, слово рідне, хто без тебе я»

конкурс читців

район

9

Кадірус Ангеліна

І місце

нагороджена   грамотою

6

Природоохоронна акція «Годівничка»

міський

7

Боханастюк Максим

грамота

на кращу годівничку

7

Природоохоронна акція «Годівничка»

міський

7

Золотаревіч

Дар’я

грамота на кращу

листівку

8

«Зоологічна галерея»

міський етап

7

Порохненко

Дар’я

І місце

нагороджена   грамотою

9

«День юного натураліста»

міська акція

НВК

ІІ місце

грамота

10

«День зустрічі птахів»

(«Краща розробка сценарію»)

міський етап

вчитель

біології

Пасько С.І.

І місце

грамота

11

«Новорічна композиція»

(Новорічна та сюжетна композиція)

міський етап

1

Ярошенко

Анна

І місце

нагороджена  грамотою

12

«Крок у майбутнє»

( дизайн середовища)

міський

 

9

Ярошенко Анна

переможець

нагороджена   грамотою

 

       В 2017/2018 навчальному році учні НВК брали участь у районних конкурсах «Півгодинки на цікавинки» (3-4 класи, Краснощокова Н.М.,Химинець В.Д. – 42.5 балів (для порівняння І місце – 55 балів), «Відкрий для себе Україну» (Проскурякова В.М., Загуба Л.П.– 39 балів, для порівняння – І місце – 63 балів), інтелектуальний конкурс                (7-8 класи, Сітковська Л.І., Карабут Н.О.).

               Аналіз організації виховної роботи в 2017/2018 н.р. свідчить про те, що робота була керованою, планомірною і давала здебільшого позитивні результати у рівні вихованості учнів, згуртованості класних колективів, зростанні творчої віддачі педагогів.

Але є недоліки у виховній роботі. Класним керівникам необхідно:

 • постійно професійно зростати у сучасному освітньому просторі;
 • підвищувати майстерність класного керівника: його творчу ініціативу, вдосконалення методів, форм роботи з учнями;
 • відповідально і ретельно відноситись до проведення виховних годин, Єдиних уроків, загальношкільних заходів, свят, а особливо до участі в районних та міських конкурсах;
 • дотримуватись нормативів ведення ділової документації;
 • заохочувати учнів до гурткової роботи, відвідування екскурсій, театрів, вивчення історії рідного краю, визначних місць;
 • приділяти більше уваги роботі з дітьми різних соціальних категорій;
 • встановити партнерство родини та НВК у формуванні творчого потенціалу та розвитку здібностей дитини в сучасному освітньому просторі, залучати батьків до загального виховного процесу, використовуючи їх творчі можливості у позакласній роботі з класними колективами. Роботу спрямовувати на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

                 

              Основні завдання виховної роботи на 2018/2019 навчальний рік

Мета:

 • формування громадянина-патріота України, морально-духовної,    життєво-компетентної особистості.

Завдання:

 • формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності рідній країні, турботи про добробут свого народу;
 • виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до рідної мови та української культури;
 • формування морально-активної особистості, чуйної, чесної, працелюбної, справедливої, милосердної, толерантної, готової допомогти іншим;
 • формування особистості ввічливої, делікатної, тактовної; з високим почуттям обов’язку; особистості, яка вміє працювати колективі; здатної прощати і просити пробачення; особистості, яка може протистояти проявам несправедливості, жорстокості;
 • формування усвідомлення місця людини в природі, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою;
 • виховання особистості, яка володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері;
 • виховання усвідомлення учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій діяльності, формування навичок здорового способу життя»
 • формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров`я.

 

4. КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО

ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

  Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління. Школи міста в управлінні використовують міську Програму комп’ютеризації освіти («Ефективна школа – ХХІ»). Відповідно до існуючої Програми комп’ютеризації робота проводиться за такими напрямками:

•        стан комп’ютеризації управлінської діяльності;

•        стан використання навчального, управлінського програмного забезпечення;

•        використання Internet-технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності.

         В НВК  використовується  19 сучасних комп’ютерів та 1 ноутбук

         Із них використовується:

-       1 - секретар для ведення ділової документації школи;

-       4  - директор,заступники директора;

-       1  - бібліотекар;

-      11  - у кабінеті інформатики;

-      2    - навчальні кабінети.

 

Також в НВК є мультимедійна дошка, проектор, телевізор LED

Протягом 2017 -2018 н.р. продовжено діяльність працівників школи щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером. Із цією метою на навчальний рік було заплановано роботу кабінету інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять учителів. На початок навчального року з 17  учителів досконало володіли навичками роботи з комп’ютером - 15 педагогів, на кінець року кількість не змінилася.

1.12. Фінансово-господарська діяльність.

Підсумки фінансово-господарської діяльності НВК за 2017-2018 н.р.

З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2017 -2018 н.р. проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів. Навчальний заклад приймає благодійну допомогу батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт:

 • створено нові стенди «Наша школа»;
 • оновлено стенди Зали Бойової Слави;
 • придбано банери з українським орнаментом та «Ми діти твої, Україно!»
 • придбано ролети в кабінет інформатики та обідню залу
 • здійснено ремонт спортивного обладнання на шкільному стадіоні;
 • надано матеріальну допомогу та премійовано всіх працівників школи;
 • забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення НВП та роботи школи;
 • бюджет використовувався в межах запланованих асигнувань на школу;
 • косметичний ремонт всіх навчальних кабінетів, їдальні, спортзалу;
 • виконано поточний ремонт кімнат дошкільного підрозділу;
 • виконано поточний ремонт фасаду школи;
 • оформлено передплату на методичну літературу;
 • придбано пилосос в дошкільний підрозділ (спонсорські кошти);
 • вимащено плиткою центральний вхід у дошкільний підрозділ (спонсорські кошти)

 

За 2017 -2018 н.р. у НВК відсутня заборгованість по виплаті заробітної платні. Здійснена своєчасно виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення. Технічні працівники отримують доплату за шкідливі умови праці.

Проблеми, які потрібно терміново вирішувати:

 • недостатньо сучасне оснащення кабінету обслуговуючої праці, кабінету фізики, хімії, математики,іноземної мови,історії,початкової школи;
 • необхідні наочні, демонстраційні, ілюстративні посібники для виконання вимог нових програм з усіх предметів, особливо з хімії, фізики, біології, праці, фізичної культури;
 • поновлення необхідного спортивного обладнання та інвентаря;
 • ремонт підлоги спортивної зали;
 • утеплення будівлі НВК
 •  

 

Завдання на наступний рік

щодо зміцнення матеріально-технічної бази НВК:

 

1.Забезпечення безпечної, безперебійної, безаварійної роботи школи, живучості її підсистем згідно вимог програми сталого розвитку.

2.Систематично проводити списання матеріальних цінностей.

3. Викачування зливної ями 2 рази на рік

4. Провести обрізку дерев на території закладу.

5. Придбання реактивів для кабінету хімії.

6. Провести збирання вторинної сировини (макулатури)

7. Використати систему заходів, які забезпечать додатковий фінансовий прибуток (залучення позабюджетних джерел фінансування)

8. Оформити передплату на періодичні видання.

9. Ремонт тіньового навісу.

10. Провести паспортизацію будівлі закладу, оформити акт на постійне користування землею.

11. Установити фільтри доочищення питної води.

12. Капітальний ремонт фасаду будівлі, утеплення стін будівлі.

13. Ремонт огорожі.

14. Ремонт зовнішнього освітлення території.

15. Капітальний ремонт покрівлі.

16. Ремонт електричних мереж.

17. Капітальний ремонт майстерні.

18. Капітальний ремонт підлоги спортивної зали.

19. Потребує покращення матеріально-технічна база навчальних кабінетів: хімія, біологія, фізика, історія, математика, українська мова.

 

5. Діяльність дошкільного підрозділу НВК

В дошкільному навчальному закладі при НВК № 104 станом на 01.06.2018р. функціонувала 1 різновікова група.

Кількість дітей в ДНЗ – 35 вихованців.

ДНЗ працює за 12- годинним режимом.

Діяльність дошкільного навчального закладу спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, а саме – Закону України «Про дошкільну освіту», з основними положеннями Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.    

Метою закладу є збереження та зміцнення здоров’я дітей. Навчально-виховний процес ґрунтується на впроваджені сучасних ефективних технологій, створенні сприятливих психологічних умов та співпраці всіх учасників.

 

Завдання педагогічного колективу ДНЗ на 2018– 2019 н. р.:

 1. Удосконалення культури поведінки дошкільників через сферу життєдіяльності                      «Я -Сам», субсферу «Я – соціальне».
 2. Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку у світлі Базового компоненту про дошкільну освіту.
 3. Взаємодія суспільного та родинного виховання.  
 4. Співпраця початкової школи з дітьми дошкільного віку.
 5. Розвиток естетичного смаку на заняттях з образотворчої діяльності.
 6. Постійний контроль за якістю харчування і дотриманням норм готових страв.
 7. Розвиток матеріально-технічної та методичної бази дошкільного відділення.
 8. Дотримання санітарного режиму в групі та на харчоблоці.
 9. Тримати на контролі відвідування, захворюваність та дитячий травматизм.  

Статистичні дані  педагогічного колективу дошкільного підрозділу:

Всього в підрозділі працює 6 працівників.

Педагогічний колектив – 2 особи.

Освітній рівень:

Вища педагогічна освіта – 1.

Середня-спеціальна педагогічна освіта – 1.

Кваліфікаційний рівень:

Спеціаліст – 1.

Спеціаліст другої категорії – 1.

Упродовж 2017-2018 н. р. ДНЗ працював за державною програмою «Дитина в дошкільні роки», додатковими посібниками до державних програм.

Була проведена робота з впровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, який є Державним стандартом дошкільної освіти України. Для цього упродовж року на педагогічних годинах проводився дайджест методичної літератури, аналіз інформації та презентації нової програми «Базовий компонент дошкільної освіти» її інваріантна та варіативна складова.

            Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає віковим особливостям.

            Для занять створено всі умови, виготовлені дидактичні матеріали для проведення занять з грамоти, математики, розвитку мовлення, ознайомленню з природою та навколишнім.

            Надзвичайно важливе це готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання. Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми 5 – 6 віку є головним показником роботи педагогів та колективу загалом.

            За результатами  діагностики дошкільників із засвоєння програми «Дитина в дошкільні роки» зроблено висновки, які свідчать про те, що протягом року рівень знань, умінь та навичок зростає та на кінець року спостерігаються достатні результати, дітей які мають середній та достатній  рівень.

Методичні заходи організовані упродовж року, носили пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів. Тому можна зробити висновок, що рівень особистої участі педагогів у проведенні заходів достатній.

            Педагогічний колектив сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, питань навчання і виховання дошкільнят через проведення батьківських зборів у групі, оформлення батьківського куточка, групове та індивідуальне консультування. Залучаються батьки до активної участі у заходах, що проводяться у ДНЗ, які передбачають співробітництво, співтворчість вихователів, дітей і батьків.

            Колектив ДНЗ реалізує власні підходи до проблеми наступності, які базуються на тісній співпраці вчителя та вихователя, зокрема: реалізація наступності змісту навчання і виховання дошкільнят і школярів; взаємовідвідування педагогічними працівниками занять, уроків, обмін педагогічним досвідом.

            Контроль та керівництво за навчально-виховним процесом був спрямований на підвищення якості освіти, створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності на мобільність колективу, щодо впровадження новітніх технологій, закріплення навичок керування самоосвітою. Так проведено тематичний контроль «Якість освітньо-виховного процесу умов для розвитку творчих здібностей дітей», «Рівень підготовленості дітей до навчання у школі», «Оздоровча робота влітку».

Виконання річних завдань вирішувались за допомогою консультацій, семінарів, практикумів, обговорень, дискусій, колективних переглядів, педагогічних рад та педагогічних годин.

            Робота педагогічного колективу була спрямована на реалізацію обласної та міської проблеми. За підсумками роботи за рік, членами творчої групи були розроблені рекомендації щодо подальшої успішної роботи.

            Упродовж минулого начального року було  проведено  педагогічні ради, на яких розглядались актуальні питання щодо організації навчально-виховного процесу в ДНЗ.

            Цікаво проводились відкриті заняття, використовуючи активно нетрадиційні форми навчання. Під час організації навчально-виховного процесу педагоги враховували рівень розумового розвитку малюка, рівень його знань та умінь, відношення до пізнання нового.

            На початку минулого навчального року вихователями обрані напрямки, за якою проводилась робота впродовж всього часу. Як результат, діти на кінець навчального року володіють достатньою кількістю інформації та вміють застосовувати свої знання під час тих чи інших ситуацій.

            Навчально-виховний процес в нашому садочку  є  неперервний. Освітній процес будується на основі специфічних для дошкільного віку видів діяльності: ігрової, образотворчої, театралізованої, експериментальної, тощо. Щоб не упустити всі важливі моменти у розвитку дитини, постійно використовуються різноманітні діагностичні методики.

            Відомо, що досить актуальним моментом навчально-виховної роботи є робота з родинами вихованців. Тому діяльність на початку навчального року починаємо з вивчення соціального портрету сімей вихованців, подалі орієнтуємось на це в своїй роботі. Співробітництво родини й дитячого садка передбачає «прозорість» всього навчального процесу. У зв’язку з цим  постійно інформуються батьки про зміст, форми і методи роботи з дітьми, а також намагаємось заохочувати батьків приймати безпосередньо участь в житті дитячого садка шляхом організації сімейних конкурсів, сімейних газет, фотовиставках.

            Якщо порівнювати результати минулого навчального року і цього навчального року можна відмітити, що колектив працював стабільніше, ефективніше. Це просліджується  і за результатами діагностики вихованців, анкетування батьків, виховательських педагогічних годин, відгуків батьків та громадськості.

Аналіз показав, що навчально-виховна робота ведеться на належному рівні. Однак, вихователям необхідно звернути увагу на більш якісне проведення навчально-виховної роботи, посилити роботу з формування у дітей  художньо-естетичних навичок.

         У системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та школи. Вихователями відстежувалася адаптація до умов школи.

         Перевірка виявила певні недоліки, на підставі чого були надані рекомендації педагогам:

 • логіко – математичний розвиток здійснювати під час інтегрованих занять в усіх сферах життєдіяльності;
 • продумувати форми організації занять, спираючись на набуті дітьми уміння та знання;
 • урізноманітнювати методи та прийоми мовленнєвої активності дітей  під час занять логіко математичного розвитку.

      За результатами тематичного вивчення було виявлено, що музичному вихованню приділялась належна увага, але наслідки вивчення свідчать, що є необхідність врахувати у подальшій роботі наступні рекомендації:

- провести відкритий показ організації та керівництва музично-ритмічною діяльністю під час проведення ігрової діяльності та свят;

- провести практикум з вихователями «Профілактика порушень постави у дітей на заняттях з музично-ритмічної діяльності»;

- удосконалювати культуру поведінки дошкільників через сферу    життєдіяльності                           «Я -Сам».

    Плануючи роботу на новий навчальний рік, вважаємо доцільним:

-   продовжувати будувати  освітній процес відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту». Базовий компонент дошкільної освіти, враховуючи  особистісно орієнтований підхід до навчання та виховання дітей;

- продовжувати активне впровадження в практику роботи педагогів інноваційних технологій з метою підвищення якості дошкільної освіти;

- впроваджувати в роботу ДНЗ варіативну складову Базового компоненту дошкільної освіти, а саме: гурткову роботу за напрямками «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи»;

- зміцнювати зв’язки з початковою школою.

Складено та оформлено в електронному варіанті чергу дітей дошкільного віку на наступні роки за заявами батьків.

         Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.          

         Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

В групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

        Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування 44,30 грн. одну дитину. Батьківська оплата – 18,18 грн. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів.

         Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

         Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради, на консультаціях для вихователів, загальних батьківських зборах, виробничих нарадах.

         Адаптаційний період всіх дітей пройшов успішно.

         Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:

 • взаємовідносини з дітьми;
 • гра;
 • сон;
 • поведінка з батьками;
 • реакція дитини на нових людей;
 • мовленнєва діяльність;
 • апетит.

         Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, та наданням їм рекомендацій.

         Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей до школи були використані такі методики:

 • спостереження;
 • анкетування;
 • бесіди;
 • консультації;
 • вивчення взаємовідносин у колективі однолітків.

 

         Завдяки спільній праці співробітників та батьків було пофарбовано обладнання на ігровій ділянці і спортивному майданчику.

         На основі отриманих результатів аналізу можна виділити наступні недоліки:

 1. На задовільному рівні сформована культура поведінки дошкільників.
 2. Недостатньо оптимізована взаємодія дошкільного закладу з батьками.
 3. Продовжувати удосконалювати рівень діагностичної, корекційної роботи практичного психолога з дітьми та батьками.

         З метою усунення недоліків колектив дошкільного навчального закладу у 2018 – 2019 навчальному році буде працювати над головною методичною метою: «Формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності».  На основі   Базового компоненту дошкільної освіти і обраних освітніх програм  змісту освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, у 2018-2019 навчальному році пропонуються такі змістові напрями:

- патріотичне виховання; 

- екологічне виховання;

- формування основ здорового способу життя;

-  комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників.

Завдання д/п на 2018– 2019 навчальний рік

1. Інноваційна компетентність педагогів: творчий підхід до організації життєдіяльності дитини, використання в роботі сучасних інформаційних технологій.

2. Трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей.

3. Патріотичне виховання – основа освітньо-виховної діяльності по ознайомленню дошкільників з природою рідного краю.

4. Забезпечення умов для того , щоб дошкільне дитинство для кожної дитини було радісним, цікавим, запам`яталось на довгі роки першим відкриттями, добрими переживаннями.

5. Забезпечення кваліфікованої турботи  про зміцнення і збереження фізичного і психічного здоров`я дітей.

6.Спільна з сім`єю турбота про те, щоб кожна дитина зростала чемною, чесною, вихованою, люблячою.

7.Забезпечення умов для повноцінного розвитку творчої та компетентної особистості.

8.Протягом  літньо-оздоровчого періоду розширити діапазон упровадження здоров`я забезпечувальних технологій з метою зміцнення фізичного, психічного здоров`я дошкільнят в тісній співпраці з батьками.

Завдання ДНЗ щодо оздоровчої роботи на 2018 – 2019 рік

       Основною метою роботи закладу в літній період є зміцнення здоров'я дошкільнят та комплексний гармонійний розвиток особистості кожної дитини, зацікавлення дітей станом власного здоров'я. Для досягнення цієї мети необхідно виконати такі завдання:

 • створити оздоровче середовище;
 • раціонально організовувати різні форми навчання та оздоровлення на літній період;
 • пропагувати принципи здорового способу життя;   
 • забезпечити належні умови фізичного, психічного, духовного здоров'я  дошкільників;

      З метою реалізації вищезазначених завдань в дошкільному закладі необхідно розширити діапазон упровадження здоров`я забезпечувальних технологій.

1.14. Підсумки фінансово-господарської діяльності  дошкільного відділення НВК

за 2017-2018 н.р.

З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2015-2016н.р. проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів. Дошкільний заклад приймає благодійну допомогу батьків дітей у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів,                  а також виконання батьками ремонтних робіт.

Протягом 2017-2018 н. р.було зроблено за кошти батьків благодійного фонду

 • косметичний ремонт кімнат дошкільного відділення;
 • фарбування дитячого ігрового  майданчика;
 • покращено стан ігрового  майданчика;
 • завезено пісок для ігрового  майданчика;
 • відремонтовані крани та спускові пристрої в унітазах;

       -     заміна електричних ламп.

        - закуплено канцтовари;

       - часткова заміна посуду на харчоблок та групу;

       - матеріали на електрогосподарство та сантехніку, також батьки купували миючі та дезінфікуючі засоби;

       - замінено посуд (чашки, тарілки);

       - іграшки (для ігор у групі: машинки, посуд, ляльки для театру)

     

Завдання на наступний рік щодо зміцнення матеріально-технічної бази

дошкільного підрозділу НВК:

а) поточний ремонт  дошкільного підрозділу;

б) ремонт підлоги в ігровій кімнаті дошкільного підрозділу;

в) заміна дверей в кімнати дошкільного підрозділу;

е) придбати ємності для зберігання води;

є) поповнити посуд для харчування дітей;

ж) забезпечити групу необхідною кількістю миючих та дезінфікуючих засобів.

 

Закони розумно організованого сімейного виховання школярів

Батько й мати – найкращі вихователі, які повинні впливати на поведінку своїх дітей навіть тоді, коли їх немає вдома. Пам`ятайте: дитина – це дзеркало життя своїх батьків. Як у краплині води відбивається сонце, так у дітях відбивається вся організація життя сім`ї, працьовитість, духовне багатство і моральна чистота матері й батька.

Вчіть дитину:

 • цінувати дружбу, поважати суспільну думку;
 • правильно оцінювати свою поведінку й поведінку інших;
 • порівнювати свої дії з діями інших, робити відповідні висновки.

Виховуйте:

 • витримку, наполегливість, готовність переборювати труднощі;
 • чесність, правдивість, уміння відстоювати честь свою, родини, колективу.
 1. Залучайте дітей до хатньої і суспільної праці, точно визначайте коло їх обов¢язків.
 2. Виробляйте звичку сумлінно виконувати завдання, доручення вчителів, батьків, учнівського колективу.
 3. Дайте зрозуміти своїй дитині, що дисциплінарні проблеми дітей стосуються не тільки дорослих, а є їх спільними.
 4. Накладіть обмеження на небезпечні та руйнівні дії. Допоможіть дитині направити її дії в інше, доз­волене русло. В цьому полягає основна формула динамічного підходу до проблеми дисципліни дитини.
 5. Привчайте дитину до самонавчання й до самоконтролю у виконанні домашніх завдань і обов'язків. Надавайте розумну допомогу у їх виконанні. Важливо викликати інтерес до навчання, але не муштрою і силою, а - добрим словом, підтримкою, порадою, терпінням і ласкою.
 6. Сприяйте тому, щоб дитина сформувала у собі активну життєву позицію: брала участь у всіх класних, шкільних заходах, концертах, щоб не боялася декламувати, співати, танцювати, виконувала б сумлінно шкільні доручення, проводила політінформації, виховні години. Для цього необхідно бути в курсі шкільного життя, цікавитися планами дитини щоденно, допомагати підготуватися до уроку вивчити необхідне, підтримувати в дитині впевненість і сміливість.

 

Заключне слово директора

 

Майбутнє належить тільки дітям!

Щоб дати дітям іскру світла, педагог повинен ввібрати в себе сонце!