Дніпровська гімназія №104 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
ЛАСКАВО ПРОСИМО!
Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти Дніпровської гімназії №104

 

                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

                                       директор Дніпровської гімназії №104

                                       Дніпровської міської ради

                                       Світлана ЯРОШЕНКО

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

          Статус  учнів, як учасників освітнього процесу у закладах освіти, їх права та обов'язки визначаються Законом України “Про освіту”,  Законом України “про повну загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

          Відповідно до ст.53 Закону України “Про освіту” учні як здобувачі освіти мають право на:

- навчання впродовж життя та академічну мобільність;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм навчальних дисциплін та рівня їх складності методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об'єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності;

- безпечні та нешкідливі умови навчання;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких ознак насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров”ю здобувача освіти;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищен6их верств населення.

          Учні як здобувачі освіти зобовязані:

- виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу.

 

          Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені

законодавством та установчими документами закладу освіти.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Дисципліна і порядок у закладі освіти підтримуються на основі поваги людської гідності учнів, педагогів та інших працівників закладу.

2. Застосування методів психологічного й фізичного насильства по відношенню до оточуючих не допускається.

3. Права й обов’язки учнів закладу визначаються  Статутом навчального закладу, іншими передбаченими Статутом локальними актами.

4. Здобувачі освіти повинні виконувати Статут закладу освіти, сумлінно вчитися, дбайливо ставитися до майна, поважати честь і гідність інших учнів та працівників закладу й дотримуватись внутрішнього розпорядку:

- дотримуватися розкладу занять (уроків, факультативів), не запізнюватися й не пропускати заняття без поважних причин;

- дотримуватись чистоти в закладі й шкільному дворі;

- берегти будівлю, обладнання, майно;

- дбайливо ставитися до результатів праці інших людей;

- підтримувати порядок і чистоту в приміщеннях закладу: їдальнях, коридорах,  туалеті та ін.;

- приділяти належну увагу своєму здоров’ю й здоров’ю оточуючих;

- брати участь у колективних творчих заходах класу й закладу;

- приходити до закладу совіти завчасно до початку занять, чистими й охайними,  займати своє робоче місце й готувати всі необхідні навчальні приналежності до уроку за розкладом.

5. Не  дозволяється приносити на територію закладу з будь-якою метою й використовувати в будь-який спосіб зброю, вибухові, вогненебезпечні речовини, алкогольні напої, інші одурманюючі засоби й отрути.

6. Не можна без дозволу педагогів залишати територію закладу в урочний час.

7. У разі пропуску занять до десяти та більше днів учень повинен пред’явити  класному керівнику довідку або записку  від батьків (осіб, які їх замінюють) про причини відсутності на заняттях.

8. Учень закладу повинен проявляти повагу до старших, піклуватися про молодших.

9. Поза закладом учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь і гідність.

10. Здобувачі освіти бережуть майно, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти й порядку на території закладу. У разі заподіяння здобувачем освіти умисного пошкодження майна  його батьки (особи, які їх замінюють) відшкодовують нанесену шкоду.

11. Учням у всіх випадках слід з повагою ставитись  до чужої власності. Книги, одяг та інші особисті речі, що знаходяться на території закладу, належать їх власникам.

12. Учням, які знайшли втрачені або забуті (на їхню думку) речі, пропонується передати знайдене черговому, який у свою чергу  оголошує про загублені речі.

13. До учнів, які привласнили чужі особисті речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. Фізична конфронтація, залякування й знущання                   є неприпустимими формами поведінки.  Заклад освіти категорично  засуджує подібні спроби приниження, підпорядкування або маніпулювання людьми.

14. На уроках не дозволяється жувати жувальну гумку, вживати їжу чи напої, користуватися гаджетами (грати, розмовляти, включати звук дзвінка) та навушниками.

15. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни встановлені навчальною програмою.

16. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, посібники, інструменти, письмове приладдя.

 

ІІ. ПОВЕДІНКА НА ЗАНЯТТЯХ.

 

1. Не спізнюватися на урок. Коли вчитель  входить до класу, учні підводяться, вітаючи вчителя.

2. Кожен учитель визначає правила поведінки учнів на своїх заняттях; ці правила не повинні принижувати гідність учня й суперечити Статуту закладу.

3. Під час уроку не можна гомоніти, відволікатися самому й відволікати однокласників від занять сторонніми розмовами, іграми та іншими діями, що не стосуються уроку.

4. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен спитати дозволу педагога.

5. Якщо учень хоче поставити питання вчителю або відповісти на його запитання, він підносить руку.

6. Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

7. Учень має право відстоювати свій погляд і свої переконання під час обговорення різних спірних і неоднозначних питань, дотримуючись коректної форми.

8. На уроках учні мають право користуватися шкільним інвентарем, ставитися до нього дбайливо й акуратно. Після заняття повертати його вчителеві.

9. Учні не повинні розмовляти на сторонні теми на уроках, бо вони цим порушують права інших на отримання необхідних знань.

10. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залічи на майданчику.

11. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час

уроків, так і після їх закінчення.

 

 

 

ІІІ. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ   І ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАНЯТЬ.

 

1. Під час перерви учень зобов’язаний:

- навести чистоту й порядок на своєму робочому місці;

- на прохання вчителя вийти з класу;

- виконувати вимоги чергового вчителя.

2. Час перерви – особистий час кожного учня. Він може його проводити натсвій розсуд, проте не заважати іншим.

3. Під час перерв учням категорично забороняється залишати територію закладу   задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.

4. Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

5. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу.

6. У закладі та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

7. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

8. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися школою, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися з метою безпеки.

9. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя чи адміністратора за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

 

Учням забороняється:

 

1. Вживати непристойні вирази й жести, галасувати, заважати відпочивати іншим.

2. Виходити зі закладу без дозволу класного керівника або чергового адміністратора.

3. Приносити зброю (у т.ч. ножі), вибухові, вогненебезпечні речовини, алкогольні напої, цигарки, наркотики та інші одурманюючі засоби.

4. Запізнюватись  на заняття.

5. Вчиняти залякування, знущання, приниження особистості, дискримінацію за національною або расовою ознакою на адресу всіх учасників освітнього процесу.

 

ІV.ПОВЕДІНКА УЧНІВ  У ЇДАЛЬНІ

 

1. Під час приймання їжі в їдальні учням слід дотримуватися правил етикету.

2. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

3. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

4. Учні мають  прибрати за собою посуд після приймання їжі, поставити на місце стільці. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

5. Забороняється приходити до їдальні у верхньому одязі.

 

V. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

 

1. Підручники обгорнути спеціальною обкладинкою.

2. Не загинати сторінки підручника, користуватися закладкою.

3. Не закладати в підручник ручку або олівець: від цього псується книжка.

4. Не писати й не малювати в підручниках: це суспільна власність.

5. Не брати підручник брудними руками й не читати його під час приймання їжі.

6. Класти підручник тільки на чистий стіл або парту.

7. За втрачену або зіпсовану книгу принести заміну або відшкодувати згідно            з чинним законодавством.       

                                                                                                     

VI. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ

1. У заклад учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях.

2. Спортивна форма, призначена для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

3. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.

4. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.

5.Знаходитися в закладі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

 

VІI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Учні не мають права під час знаходження на території закладу і при проведенні заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил та Статуту закладу учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- запис зауваження в щоденник;

- виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики;

- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів закладу і є обов’язковими для виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом.