КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 104» «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
ЛАСКАВО ПРОСИМО!Корж Наталія

15.03.2012, 10:47
1
Царичанський ДНЗ № 4
Адміністратор, вихователь
 

Лише праця світ, таким як є, створила,

Лише в праці варто,  і для праці жить.

 

І.Франко

 

Малюк, який прийшов сьогодні в дитсадок –це майбутній трудівник, активний учасник грандіозних звершень, що відбуваються в нашій країні.

До того дня, коли він стане за верстат, поведе в поле комбайн, почне лікувати людей, вчити дітей, або зводити будинки мине чимало років. Він ходитиме в дитсадок, навчатиметься в школі. І весь цей час має стати підготовкою молоді до майбутнього трудового життя. І дитсадок - перша сходинка на цьому шляху.

Навчально-виховний процес в дитсадку передбачає ознайомлення з працею дорослих.

Ознайомлення дітей з працею дорослих і виховання поваги до неї - один із способів формування в дітей працьовитості, позитивного ставлення до праці і трудівників.

На 5-6-му роках життя відбуваються подальші зміни у фізичному, психічному, соціальному розвитку дитини. Зміст, форми, методи  урізноманітюються, стають більш багатогранними. В Базовій програмі «Я у Світі»   визначено, що працелюбність є основною якістю особистості, а також стоїть поряд із людяністю, щедрістю, розсудливістю, справедливістю, відповідальністю та спостережливістю.

У період старшого дошкільного віку «закладаються передумови майбутньої праці»:

-поглиблюється мотивація трудових доручень;

-закладаються уявлення  про працю людей, їх професії;

-формуються певні уявлення про працю і на цій основі виховуються почуття поваги до праці дорослих;

-діти вчаться цінити працю;

-з’являються прагнення до трудової діяльності та здатність самостійно ставити мету діяльності;

-формуються деякі особистісні  якості - працелюбність, наполегливість, старан-

ність  тощо.

Аналізуючи Базову програму слід визначити, що середовищу, в якому розвивається дитина приділяється велике значення. Формування вищих людських почуттів проходить в процесі засвоєння дитиною соціальних цінностей, соціальних норм, потреб, прийнятих в суспільстві. Дитина здобуває своєрідну систему еталонів: оцінює їх емоційно як привабливі або відштовхуючі, як добрі або злі, як прекрасні або потворні. Головне показати  дітям соціальний світ «внутрішньо» і допомогти дитині накопичити соціальний досвід, зрозуміти своє місце в цьому світі. Праця - це також соціальне явище, прояв турботи людей один про одного.

 

Базова програма орієнтує: щоб дитина була готовою брати участь у суспільно-значущій діяльності, і мати уявлення про те, що кожна людина не лише спроживач предметів, а їх творець.

Діти мають усвідомити що для успішної діяльності слід мати конкретну мету, керуватися нею у своїх діях, добирати прийоми роботи, технічні засоби, матеріали, дотримуватись правил безпечного користування ними. А дорослим в свою чергу слід заохочувати дітей розвивати потребу в реалізації творчих здібностей дітей, бажання експериментувати.

   Особливості ранньої профорієнтації в дошкільному віці – є однією із важливих і актуальних тем сьогодення. Підготовка до вибору професії важлива тому, що вона є невід’ємною частиною всебічного розвитку особистості, тобто з усією системою навчально-виховного процесу.

     Поняття «профорієнтація» включає в себе систему заходів, що допомогає людині при вступі в життя, науково обгрунтовано вибрати професію або систему виховної роботи в цілях розвитку професійного направлення.

Н.С.Пряжніков пише: «Рання профорієнтація проводиться заздалегідь, коли до безпосереднього вибору професії залишається багато років. Переважно вона носить інформаційний характер (загальне знайомство зі світом професій),а також не виключає суцільної мрії та досвіду дитини, набутого нею в яких-небудь видах діяльності трудової (самообслуговування,  праця, заняття в гуртках).Тут можливо ефективне використання психодіагностики, анкетування, тестування для зацікавлення дитиною до своїх психологічних рис та їх розвитку. Слід зауважити що рання профорієнтація проводиться більше не для дітей, скільки для їх батьків і є залученням батьків до формування у підростаючої дитини готовності самостійно робити професійний вибір».

Н.Н.Захаров виділяє задачі профорієнтації дітей дошкільного віку :

·         ознайомити дітей з професіями;

·         прищеплювати любов до трудових зусиль відповідно до вікових особливостей;

·         сформувати інтерес до праці та елементарні трудові вміння в деяких ланках трудової діяльності.

Найбільш суттєвий внесок в розвиток поняття «рання профорієнтація»належить Е.А.Клімову. Він розробив періодізацію вікового розвитку людини або суб’єкту праці.

Допрофесійний розвиток включає в себе :

·         стадія передгри(від народження до  3 років);

·         стадія гри (3-6;6-8 років);

·         стадія оволодіння учбовою діяльністю(6-8;11-12років);

·         стадія визначення(від 12років).

 

 

Саме ним була визначена мета ранньої профорієнтації :

 

- сформувати у дитини емоційне відношення до професійного світу та надати можливість використати свої сили в доступних видах діяльності.

 

 

     Згідно Д.Б.Ельконіну в дошкільному віці проходить замикання зв’язку між предметним світом та світом людських відносин. Тому ознайомлення дошкільників з працею дорослих грає важливу роль у встановленні їх зі світом дорослих. Формування системних знань про працю дорослих припускає знайомство дошкільників з конкретними трудовими процесами, перебудова людиною предмета праці в продукт (результат праці). Системні знання про працю дають можливість старшим дошкільникам встановити зв’язок між результатом праці та грошима, а також поняттям , що «кожна людина народжується для якогось діла» (Е.Гемінгвей).

Куценко Наталія

15.03.2012, 10:51
2
Царичанський ДНЗ № 1
Адміністратор, вихователь
Згідна, що рання профорієнтація є вагомим компонентом формування життєвої компетентності дитини дошкільного віку. Зокрема, у нашому садочку на реалізацію Концепції ранньої профорієнтації дошкільників та  заходів районного відділу освіти, затверджених на колегії по освіті, був розроблений системний план роботи по ознайомленню дітей з різними професіями дорослих. Виховуємо ціннісне відношення до праці, залучаємо дітей активно до праці на майданчиках, у групі, організоване чергування. Діти залюбки виконують трудові доручення. Можливо їх уподобання  і вибір майбутньої професії з часом зміниться, але дитина буде мати знання про спектр професійної діяльності дорослих і зможе обрати улюблене заняття  і саме головне - у дошкільника є бажання працювати.

Костенко Лариса

15.03.2012, 10:53
3
Китайгородський ДНЗ
Адміністратор, вихователь
Вважаю, що рання профорієнтація дітей дошкільного віку легше проводити в умовах їх навчання у сільському дошкільному закладі. Саме сільські діти змалку залучаються до посильної роботи по сільському господарству, спостерігають за щоденною працею їх батьків. Тому залучити вихованців до чергування, праці у природі та інших видів діяльності не складно. Але слід розширити їх знання про сучасні види професій, надати можливістьдітям  у сюжетно-рольових іграх проявити свої уподобання до якогось виду діяльності, тому дуже важливим аспектом є оснащення відповідного розвивального предметно-ігрового середовища. У нашому садочку осередки у груповій кімнаті на тільки змістовні, а ще й красиві, креативні, спонукають до формування самостійності дошкільників, вияву їх творчості.


Залишати повідомлення можуть тільки зареєстровані користувачі
реєстрація