КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 104» «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
ЛАСКАВО ПРОСИМО!Згривець Ольга

22.06.2020, 14:45
1
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 21
Адміністратор, Керівник, Учитель

                            РІЧНИЙ ЗВІТ РОБОТИ ШКОЛИ 2019-2020 навчальний рік

 

Вступ

            Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно зі  ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту»,                 «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти»,  «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

             Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі. На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я. Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

             Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є  переход до НУШ.Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання,   Система освіти в школі складається з двох освітніх рівнів: початкова школа – 4 роки; основна - 5 років

               Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО, міськихметодичних об’єднаннях вчителів,  міських та обласнихтеоретичних і науково-практичних семінарах,  використовують Інтернет-ресурси.

              Школа працює з 1955 року.

 

                          У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив працював за педагогічною проблемою            «Підвищення рівня якості освітніх послуг, креативної діяльності педагогічного колективу для формування конкурентноспроможного випускника школи»,  за науково-методичною проблемою «Створення оптимальних умов для реалізації ефективної системи методичної роботи, спрямованої на підвищення рівня креативної діяльності педагогічного колективу для формування конкурентноспроможного випускника школи», за виховною проблемою “Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти як складова частина виховної системи в контексті сучасних вимог Державного стандарту та Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти».

 

 

Управління закладом

               У 2019/2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереженнСоціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти як складова частина виховної системи в контексті сучасних вимог Державного стандарту та Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти.

я кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

                Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

                Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа.

                Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.

 

Аналіз структури і мережі школи

за минулий навчальний рік. Збереження контингенту

                На початок 2019/2020 року у школі навчалось  332 учнів.

                Укомплектовано 15 класів, середня наповнюваність класів – 20  учнів.

                Школа І ступеня – 7 класів, школа ІІ ступеня - 8 класів .

Клас

На 05.09.2019

29.05.2020

Різниця

Прибуло

Вибуло

ЗНЗ міста

Інші навч. заклади

Виїхали за межі міста

Виїхали за межі країни

1

40

36

4

 

4

1

 

2

1

2

47

45

2

 

2

 

 

1

1

3

29

27

2

 

2

1

 

 

1

4

45

43

2

 

2

1

 

 

1

5

35

33

2

 

 

2

 

 

 

6

34

30

4

 

4

 

 

1

2

7

38

38

 

2

2

 

 

1

1

8

41

41

 

 

 

 

 

 

 

9

23

22

-1

 

1

 

 

1

 

 

                  Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця         проживання родини і пов'язана з переїздами.

                  Основними заходами із збереження контингенту учнів в 2019/2020 навчальному році були:

контроль відвідування учнями навчальних занять;

організація навчання за індивідуальною формою;

- організація роботи з підготовки учнів до навчання в школі  «Школа майбутнього першокласника»

 

Навчальна діяльність.

 

Відповідно до ст. 17 Закону України “ Про повну загальну середню освіту”, п. 8 Положення про Міністерства освіти і науки України,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 630, п. 1 розпорядження Кабінету Міністрів України “Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації” від 25.03.2020 р. № 338-р, п. 3 розділ I, п. 6 розділу IV Порядку проведення ДПА, затвердженого наказом МОН України від 07.12.2018 р. № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 р. за № 8/32979, на підставі наказу МОН України від 30 березня 2020 року №463 “Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році”. На підставі нормативних документів МОН щодо закінчення 2019-2020 навчального року: наказ МОН України № 463 від 30.03.2020 року «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році»; лист МОН України №1/9-173 від 23.03.2020 року «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину»; лист МОН України №1/9-182 від 31.03.2020 року «Щодо організованого завершення 2019-2020 року та зарахування до закладів загальної середньої освіти»; лист МОН України №1/9-201 від 08.04.2020 року «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту»; відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 року № 1/9-154, листа від 13.03.2020 року № 1/9-160 «Щодо організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти під час карантину», листа Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 19.03.2020 року № 780/0/161-20/01-24 «Щодо організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти під час карантину» та згідно з Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом МОН України від 25.04.2013 року № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235,лист МОН України №1/9-213 від 16.04.2020 року «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року», листа Департаменту освіти і науки Донецької ОДА від 17.04.2020 р. № 01-22/754/0/160-20 “Про проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року”, листа УО № 42/01-25 від 15.04.2020 р. “Щодо організованого завершення 2019-2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти”, наказу УО № 68 від 19.03.2020 р. “Про організаціюдистанційного навчанняв закладах загальної середньої освіти під час карантину”, наказів по школі від 19.03.2020р. № 31 “Про організацію  освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання”, від 17.04.2020р. “Про проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року”, наказу по школі від 30.04.2020 р. №41 “Про організоване завершення 2019-2020 навчального року”, наказу від 04.05.2020 р. №44 “ Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальноїсередньої освіти у 2019-2020н.р.” з метою організованого завершення навчального року та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи протягом року вивчено питання виконання програм з навчальних предметів та практичного мінімуму дистанційних письмових робіт за 2019-2020 н. р. 

 

Підсумки навчання учнів у 2019/2020 навчальному році

 

1-А класу (19 учнів)

 

1-Б класу (17 учнів)

 

- вербальне оцінювання

2-Акласу(22 учня)

 

2-Бкласу(23 учня)

3-А  класу (27 учнів)

на початковому рівні – 2 уч.

на середньому  рівні – 7 уч.

на достатньому рівні – 14 уч

на високому  рівні – 4 уч.  

 Якість знань 67 %

4-А класу (22учня)

на початковому рівні – 1 уч.

на середньому  рівні –6 уч.

на достатньому рівні –12уч.

на високому рівні – 3 уч.  

Якість знань 68 %

4-Б класу(21 учень)

на початковому рівні – 0 уч.

на середньому  рівні – 8 уч.

на достатньому рівні –12 уч.

на високому рівні –  1 уч.  

 Якість знань 62 %

Із 70 учнів початкової школи:

на початковому рівні - 3 учня - 4 %;

на середньому рівні - 21 учня - 30 %;

на достатньому рівні - 38 учня - 54 %;

на високому рівні - 8 учнів - 12 %.

Якість знань у основній школі - 66 %

5-А класу (33 учня)

на початковому рівні - 3 уч.

на середньому  рівні - 9 уч.

на достатньому рівні - 18 уч.

на високому рівні - 3 уч.  

 Якість знань 64 %

6-А класу (15 учнів)

на початковому рівні – 0 уч.

на середньому  рівні – 7 уч.

на достатньому рівні –8 уч.

на високому    рівні – 0 уч.  

Якість знань 53 %

6-Б класу (15 учнів)

на початковому рівні – 0 уч.

на середньому  рівні – 6 уч.

на достатньому рівні – 7 уч.

на високому рівні – 2 уч.

 Якість знань 60 %

7-А класу(18 учнів)

на початковому рівні – 4 уч.

на середньому рівні -  14 уч.

на достатньому рівні – 2 уч.

на високому рівні –  0 уч.  

 Якість знань 11 %

7-Б  класу(20 учнів)

на початковому рівні – 4уч.

на середньому  рівні – 12уч.

на достатньому рівні – 4 уч.

на високому    рівні – 0 уч.  

Якість знань 20 %

8-А класу(23 учнів)

на початковому рівні – 6 уч.

на середньому  рівні – 13 уч.

на достатньому рівні – 4 уч.

на високому рівні – 0 уч. 

Якість знань 17 %

8-Б класу (18 учнів)

на початковому рівні – 6 уч.

на середньому  рівні – 5 уч.

на достатньому рівні – 7 уч.

на високому рівні – 0 уч.  

 Якість знань 39 %

9-А класу(22 учня)

на початковому рівні – 2 уч.

на середньому  рівні – 11 уч.

на достатньому рівні – 2 уч.

на високому рівні – 2  уч.

Якість знань 41 %

 

Із 164 учнів основної школи:

на початковому рівні - 25 учня - 15 %;

на середньому рівні - 75 учня - 46 %;

на достатньому рівні - 57 учня - 35 %;

на високому рівні - 7 учнів - 4 %.

Якість знань у основній школі - 39 %

 

Клас

Високий (П. І.)

Низький (П. І.)

має 1-2 оцінки

низького рівня (П.І)

має 1-2 оцінки середнього рівня (П.І.)

має 1-2 оцінки достатнього рівня (П.І.)

3-А

 4

-

-

-

-

4-А

 3

 1

 

 

 

4-Б

 1

-

-

-

-

5-А

1

3

1

4

 

6-А

-

-

-

1

1

6-Б

2

-

-

1

1

7-А

 

4

 

 

 

7-Б

-

4

2

1

-

8-А

-

6

3

 

 

8-Б

-

6

 

3

 

9-А

2

2

1

1

 

 

        Якість  знань учнів 3-9 класів становить 47 % - порівняно з І семестром – результати навчання покращились на 7 %.

        Підсумки навчання за IІ-й семестр 2019-2020 н.р. виявили такі недоліки у навчально-виховному процесі:

      1. Недостатню індивідуальну роботу вчителів з учням, які невстигають(результати в таблиці). Треба також звернути увагу на учнів, які мають 1-2 оцінки середнього   рівня та на роботу з обдарованими учнями.

2. Недостатнє використання інтерактивних методів навчально-виховного процесу.

3. Не чітко спланована самостійна робота учнів.

 

 Робота з обдарованими дітьми та талановитою молоддю

 

На виконання заходів, передбачених Державною національною програмою щодо державної підтримки обдарованої молоді, розпорядженням Донецької облдержадміністрації у школі створюються передумови для розвитку інтересів, нахилів та здібностей обдарованої учнівської молоді.

З метою збереження і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства, підтримки талановитої молоді, створення умов для розвитку її інтересів, схильностей, природних обдарувань, підтримки творчої праці вчителів адміністрацією школи було проведено ряд заходів.

Перш за все, щорічно оновлюється Банк даних здібних та обдарованих дітей з метою їх подальшого інтелектуального розвитку. У зв’язку з переглядом і оновленням банку даних про обдарованих дітей було проведено додаткове діагностування з вивчення особливостей особистісного розвитку обдарованих учнів, їхніх нахилів та інтересів у різних видах діяльності. Кропітка робота також була проведена по здійсненню психологічного моніторингу з метою виявлення інтересів та нахилів обдарованих та здібних дітей: вивчення їх пізнавальних, комунікативних, творчих, художньо-естетичних інтересів і нахилів учнів, потреб у фізичній активності й розвитку через спеціальні психологічні тести.

Так, на сьогодні із 315 учнів школи маємо 43 дитини, які виявили свої здібності у навчанні, в спорті, в образотворчому, хореографічному, сценічному, прикладному мистецтві. Цьому сприяє розвиток виховної системи школи, яка розглядається як взаємодія освітньо-виховних, науково-методичних компонентів, що створюють умови для розвитку особистості, становлення національної свідомості і самосвідомості учнів.        

Виходячи із результатів анкетування було створено банк даних 43схильних до обдарованості дітей, на яких були заповнені індивідуальні карти.

Отримані результати дали можливість переглянути та оновити інформаційний банк даних:

інтелектуальна обдарованість21;

художньо-естетична - 18;

практично - перетворювальна – 4.

Цей банк даних обдарованих і здібних дітей був даний на розгляд класним керівникам, вчителям-предметникам, батькам для з’ясування правильності визначення психолого-педагогічної діагностики, можливостей та подальшої роботи з дітьми, виходячи з потреб батьків.

В рамках виконання нормативних документів, що регламентують роботу з обдарованою молоддю проводилося широке залучення учнів до участі в факультативах, предметних гуртках, конкурсах, олімпіадах, фестивалях, змаганнях, спартакіадах тощо.

            Відповідно до структури роботи з обдарованою молоддю ця робота проводиться як в груповій так і індивідуальній формах. 

            У школі забезпечується допрофільна підготовка учнів в межах округу, здійснюється вивчення математики через посилення та допрофільне навчання з інформатики для 2-9 класів.

            Важливе місце щодо виявлення творчих та розумових здібностей дитини займають предметні учнівські олімпіади, науково-дослідницька робота у секціях Малої академії наук(на жаль учні школи не займаються у секціях МАН за рахунок віддаленості школи від центру міста).

            Ведеться робота по залученню учнів до інтелектуальних конкурсів. З метою раннього виявлення здібних та обдарованих учнів проведено олімпіади учнів початкових класів (3-4 класи) з української мови та математики. Нажаль учні 4 класівнеприйняли участь в конкурсі «Ерудит» через карантин. Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей.         

Активно працювало МО вчителів української філології, а саме: пройшли у вересні Перший урок «Хай в серці кожної дитини живе любов до України», Всеукраїнський День бібліотек: виховна година  «Моя улюблена книга»; у жовтні свято для учнів 5-х класів «Козацькому роду нема переводу» . Школярі брали участь в конкурсах та іграх, присвячених українським звичаям і традиціям. У листопаді згідно з планом УО на честь пам’яті Нестора Літописця  пройшов тиждень української писемності “Під зіркою мови” з метою утвердження української мови як державної, виховання у молодого покоління почуття гордості за свою Батьківщину, формування світогляду громадянина України. Протягом тижня пройшли уроки державної мови, літературні години й композиції, мовна вікторина, усний журнал; в бібліотеці – оформлення тематичної виставки. Відбувся шкільний етап Міжнародного дитячого конкурсу знавців мови ім.П.Яцика, в якому взяли участь 38 учнів 3-9 класів. Переможці шкільного етапу були нагороджені почесними грамотами і стали учасниками міського етапу: Скляр Єгор 3-А клас, Кравченко Карина 4-Б клас, Костенко Ярослав 5-А клас, Мікулінська Олена 6-Б клас. Костенко Ярослав учень5-А класу та Мікулінська Олена учениця 6-Б класу нагороджені грамотою за зайняте ІІ місце у міському етапі Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. П. Яцика. У відбірковому етапі Всеукраїнського конкурсу твоочості дітей “За нашу свободу” в номінації “Поезія” І місце посіли Ткач Поліна (6-Б клас), Яковюк Кирило (6-Б клас), та ІІ місце Мікулінська Олена (6-Б клас).

Участь в окружному святі до Дня української писемності та мови. Згідно з планом пройшли шкільні олімпіади з української мови та літератури. Конкурс читців поезій «З любов’ю до України» з концертною програмою до Дня Гідності та Свободи України; у грудні пройшли святкування дня Святого Миколая, Нового року і Різдвяних свят. Були сплановані й проведені ( шкільний квест серед учнів 5-9 класів); у лютому з метою реалізації заходів національної програми патріотичного виховання пройшов тиждень,присвячений Міжнародному Дню рідної мови (єдиний тематичний урок «Дзвенить струмочком рідна мова», усний журнал  «Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата», урок-диспут «Мова – правдивий свідок історії»). День вишиванок, День українських оберегів у межах Тижня рідних мов.

Участь у міському етапі військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”)(5-6класи); у березні - підготовка і проведення Шевченківських свят: єдиний урок «І став для нас Шевченко заповітом…», виховна година «Творчість Кобзаря», літературна гостина «І мене в сім’ї великій…», брейн-ринг за творчістю Т.Г.Шевченка серед учнів 8-9 класів, усний журнал «Великий Кобзар». Шкільний конкурс читців поезій Т.Шевченка.

            У квітні підготовка і проведення онлайн-«Тижня дитячої та юнацької книги», онлайн”Виховна година до Дня ЧАЕС”; у травні - онлайн-заходи до Дня Перемоги, Дня Європи та Свята вишиванки. 

 

 

 

 

 

Назва конкурсу

Кіль-кість учасників

Кількість переможців

ПІБ переможців (повністю)

ПІБ учителя

Міжнародний рівень

1.

Конкурс

ім. П. Яцика

1

участь

Скляр Єгор (3кл)

Божко Т.І.

2.

Міжнародна олімпіада “Всеосвіта

1

 

 

12

1

 

 

10

Скорик Анна.

 

ЯДС (10учнів): 1 місце Самуйлов Дмитро; 3 місце Клименко Марія,  Мікулінський Михайло; сертифікати за участь: Журенко Діана, Колесниченко Денис, Хлєбникова Есфір, Яковюк Ярослав.

Укр.мова (10 учнів): 1 місце Хлєбникова Есфір; 2 місце Мікулінський Михайло; 3 місце Самуйлов Дмитро; сертифікат учасника:Журенко Діана, Яковюк Ярослав, Клименко Марія, Радомінська Елізабет.

Основи здоров'я(2 учня): 1 місце Клименко Марія, 2 місце Андрущенко Василь.

Математика (10учнів): 1 місце Бистрицька Аніта, Благоня Єгор, Андрущенко Василь, Мікулінський Михайло; 2 місце Радомінська Елізабет, Колесова Дарина, 3 місце: Самуйлов Дмитро, Журенко Діана; Сертифікати за участь: Яковюк Ярослав, Клименко Марія.

 

Сертифікати за участь:

1 місце : Палько Галина, Скляр Егор, Скорик Данил, Тітенко Олена, Ухань Крістіна, Халін Ілля, Царьова Поліна

2 місце  : Ващенко Олексій, Вінокурова Ася, Іванов Максим, Мирошниченко Макар, Посєвін Богдан, Стороженко Руслан

3 місце  : Соловйова Поліна, Усаченко Софія, Шарко Олександра

Участь - Винниченко Іван 

Далакян В.Ф.

 

 

Русяєва В.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Божко Т.І

3.

Колосок (осінній)

15

 

11

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

18

15

 

8

 

 

 

 

 

 

 

7

сертифікат активного класу, подяка

Золото: Трет`якова А., Зоря А., Андрущенко Р., Журенко А.,

Серебро: Павловська А., Великанова А, Підмогильна О., Сібєкіна С.,

учас.- Багмет А., Лєбєдєв В., Болотова М.

 Золото: Переверзева П., Колесова В., Качан А.,    Скляров М., Євсюков Ф., Батіг О., Пойдун О.

Приймав участь весь клас

Далакян В.Ф.

 

Скорик І.В.

 

 

 

 

 

 

 

Сафонова О.Ю.

 

 

Русяєва В.О.

4.

Колосок (весняний)

18

 8

       7

       4

     18

 

 

перенесено на вересень

Далакян В.Ф

Скорик І.В.

Сафонова О.Ю.

Божко Т.І

Русяєва В.О.

5

Міжнародний конкурс малюнків «Наука без кордонів» за темою: «Прийми заходи: Збережи коралові рифи»

1

 

сертифікат учасника - Проніна Катерина

Клець С.Л.

Всеукраїнський рівень

  1.  

Гринвіч

27

Броонзовий - 3

 

Срібний - 7

 

 

 

 

 

Золотий - 11

Кіріченко Аліна (7-Б)

Пархоменко Юрій (8-Б)

Устімов Артем (8-Б)

Швехторова Дар’я  (7-Б)

Царьова Ліана  (7-Б)

Кулик Георгій  (7-А)

Гребенюк Артем (8-Б)

Лаврик Денис (8-Б)

Лінник Вікторія (8-А)

Хлебникова Ліна (9-А)

Шарко Олександра (3-А)

Шевченко Данило (5-А)

Царьов Антон (5-А)

Лук’янов Владислав (5-А)

Запорожцев Кирило (5-А)

Журенко Анастасія (6-А)

Коваленко Анастасія (6-Б)

Ткач Поліна (6-Б)

Лютікова Лілія (9-А)

Логвінова Я.О.

7

Золотий - 2

Участь

Мирошниченко Макар (3-А)

Скорик Данил (3-А)

Скляр Єгор (3-А)

Ткаченко Ксенія (4-А)

Великанова Анастасія (4-А)

Павловська Антоніна (4-А)

Андрущенко Руслана (4-А)

Вишнева О.С,

  1.  

Геліантус

6

4

Диплом І ступеня Фролова Вікторія, диплом ІІ ступеня Хлебникова Ліна, Устімов Артем, Гребенюк Артем

Клець С.Л.

  1.  

Кенгуру

5

 

очікується

Токарева І.В.

4

 

очікується

Сафонова О.Ю.

7

 

очікується

Далакян В.Ф.

5

 

очікується

Корольова О. А.

  1.  

ІY Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з математики

15

3

Трачук Аліна - І м

Вінокуров Р.- ІІ м

Гребенюк Артем - ІІ м.

Токарева І.В.

5.

ІY Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з математики

 

10

 

 

6

 

 

 

 

 

9

 

4

 

 

1

 

 

 

 

 

8

КостенкоЯрослав,Підласова Руслана, Петренко Семен, Кравцова Дар’я

3м.- Великанова А.

учасн.- Ткаченко К.,Павловська А., Болотова М., Андрущенко Р., Болотов П.

 

1м. Фомовська В., Устімов М., Решетіло Є., Лобко В., Соколов Д., Лютікова П., Данченко М.

 

Корольова О. А

 

 

 

Скорик І.В.

 

 

 

 

Мініна М. С.

6.

ІY Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з англійської мови

 

20

 

4

Диплом І Ступеня: Дронь Р. (9 кл), Корнієнко Г. (5 кл)

Диплом ІІ Ступеня: Колесниченко В. (6 - А кл), Бондаренко М. (7 - А кл)

 

Логвінова Я.О.

7.

ІІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок»

4 Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з укр.мови та літ.

10

 

4

2

 

2

КостенкоЯрослав

Підласова Руслана

1м.- Великанова А.

3 м.-Ткаченко К.

уч.- ПавловськаА., Болотова М.

Незола НВ

 

Скорик І.В.

8.

Патріот

10

 

 

Треус Н.Г

Незола Н.В

9.

Міський проект імені Г.К.Основ'яненка

5

 

 

Треус Н.Г

Незола Н.В

10.

Всеукраїнська олімпіада “Всеосвіта-осінь 2019”

7

7

1м. Бєлай Крістіна, Устімов Михайло.

2м.Фомовська Вероніка, Федчук Аріна, Ткаченко Захар

3м. Лобко Владислав, Малишева Софья

Мініна М.С

11.  

Всеукраїнська олімпіада “Всеосвіта-зима 2019-2020”

2

 

 

3

2

 

 

1

Скорик Анна

Завгородня Марія

 

2м.- Андрущенко р.Залишати повідомлення можуть тільки зареєстровані користувачі
реєстрація