КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 104» «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
ЛАСКАВО ПРОСИМО!
Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

РІЗНОМАНІТНІСТЬ І БАГАТСТВО МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ, ЇХ ЗВ`ЯЗОК ІЗ ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

РІЗНОМАНІТНІСТЬ І БАГАТСТВО МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ, ЇХ ЗВ`ЯЗОК ІЗ ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Мета: пояснити взаємозв’язки між геологічною будовою тери­торії та корисними копалинами, класифікувати родовища корисних копалин України, визначити господарське значення мінерально-си­ровинних ресурсів, навести приклади поширення родовищ корисних копалин, визначити заходи, що сприятимуть раціональному викорис­танню та охороні корисних копалин України.

Опорні та базові поняття: мінерали, гірські породи, магматичні, метаморфічні, осадові гірські породи та мінерали.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Чомучка»

• Чому існує зв’язок між рельєфом та тектонічними структурами? Наведіть приклад.

• Чому в межах України існують сейсмічно небезпечні райони?

 IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Прийом «Здивую всіх» (презентація додається)

З багатьох виявлених видів корисних копалин Україна здатна не тільки задовольнити внутрішні потреби, але і створити значний екс­портний потенціал. Україна переживає економічну кризу, тому терміни розвідки і введення в експлуатацію більшості об’єктів стримуються недостатнім фінансуванням геологорозвідувальних робіт.

Територія України в геологічному і металогенічному відношенні належить до числа недостатньо досліджених і можливості нарощування її мінерально-сировинної бази далеко не вичерпані. Підтвердженням цьому і є великі, в багатьох випадках, принципово нові відкриття останніх років.

Займаючи площу в 0,4 % від світової суші (603,7 тис. км2), Україна в кінці 80-х – початку 90-х років виробляла до 5 % корисних копалин від загального мирового видобутку. З розвідкою, здобиччю, перероб­кою і використанням мінеральної сировини, в тій або іншій мірі, було зв’язане біля 48 % виробничих фондів і 20 % трудових ресурсів.

Мінерально-сировинний комплекс забезпечував 23–25 % валового національного продукту. За теперішнього часу в надрах України вияв­лено біля 20 тис. родовищ корисних копалин, з яких більш 7500 родо­вищ по 90 видах мінеральної сировини мають промислове значення. Промисловістю освоєне 3350 родовищ, що містять від 40 до 75 % розвіданих запасів різноманітних видів корисних копалин. На їхній базі діють понад двох тисяч гірничодобувних, збагачувальних і пере­робних підприємств.

В Україні значними обсягами ведеться видобуток кам’яного вугілля (2 % від світового видобутку),

залізних (4 %) 

марганцевих (10 %) руд,

урану, титану, цирконію, германію, графіту (4 %),

 каоліну (18 %), брому, охри, нерудної металургійної сировини (кварцити,

 флюсові вапняки 

 і доломити),

хімічної сировини (самородна сірка, кам’яні і калійні сульфатні солі),

лицювального каменю (граніти, габро, лабрадорити тощо),

скляного піску.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Що? Де? Коли?»

• Що можна дізнатися за допомогою геологічної карти?

• Де в межах України розташовані рухливі та малорухливі ділянки земної кори?

• Коли утворилися Українські Карпати та Кримські гори?

2. Прийом «Географічний практикум»

За допомогою карт атласу  учні шукають та на­зивають основні родовища та басейни рудних і паливних корисних копалин України та підписують їх назви на контурній карті.

3. Прийом «Проблемне питання»

Чому родовища рудних та паливних корисних копалин знаходяться в різних місцях, з якими особливостями та географічними закономір­ностями це пов’язано?

5. Прийом «Практичність теорії»

Учні заповнюють таблицю в зошиті за допомогою тексту підруч­ника та карт атласу (фізичної, тектонічної, геологічної та корисних копалин).

 

Форма рельєфу

Тектонічна структура

Корисні копалини

 

 

 

 

 

 

V. Закріплення вивченого матеріалу

Виконання тестових завдань на картках (додаються)

VII. Домашнє завдання

• Опрацюйте параграф 15-17.

• Підготуйте додатковий матеріал про дорогоцінне каміння, родо­вища якого є в Україні.

 

Подобається