КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 104» «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
ЛАСКАВО ПРОСИМО!
Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

Множини.6 клас «Росток»

Теза: «Математика-це спосіб називати

                                                                                                  

Мета: систематизувати навички і уміння учнів формувати множини;розрізняти їх види,знаходити кількість підмножин даної множини;знаходити об’єднання,переріз множин,доповнення множини;будувати діаграми Ейлера.

Тип: узагальнюючий урок

Хід уроку.

1.Усне опитування:

-   Введіть поняття множини,елементу множини.Навести приклади з оточуючих предметів

-   Які множини вам відомі

-   Поняття підмножини

-   Дії над множинами(об’єднання,переріз,доповнення)

2.Вправи.

 1) Чи можна об’єднати дані предмети в одну множину?

2)Утворіть множини з набору елементів

3) Які з множин скінченні,нескінченні,зліченні?

·Множина натуральних чисел

·Множина тижнів неділі

·Множина квітів

·Множина дільників числа4

·Множина кратних 45

·Множина речей у твоєму портфелі

4)Знайдіть об’єднання,переріз множин А і В; доповнення множини В до А і навпаки.

5)Допоможіть їжачку знайти пару однакових чисел

6)Запишіть множину А,що складається з дільників числа 36 та множину В,що містить

Прості числа першої двадцятки.Знайдіть об’єднання,переріз множин А і В; доповнення множини В до А і навпаки.

7)Побудуйте за допомогою діаграм Ейлера об’єднання,переріз множин А і В.

8)Щоб хмаринка не плакала доповніть її капельками,що відповідають числам першої сотні,які кратні 18.

 

9)Нехай задано множини А і В.Складіть з набору чашок всі правильні дроби із чисельником 35,а з равликів – неправильні дроби із чисельником 28.Чи можливий переріз множин?(Скоротіть дроби)

10)Знайдіть підмножини множини С={         ,      ,          }.Яка іх кількість? Теж саме завдання для множини Р={квітка,равлик,бегемот,яблуко}.Придумайте свою задачу(бажано з числами)

Нагадування:не забуваємо включати Ø і саму задану множину.

3.Підсумуємо урок виконанням тематичної роботи

Тематична робота по темі «Множини»

1 варіант

1.Задано множину А={1,а}.Яка кількість підмножин даної множини?

А

В

С

Д

4

2

1

3

 

2.Перерізом множин А і В є

А

В

С

Д

А      В

 

 

 


А     В

 

 

 

А

 

А  В

 

3.Який із записів вірний,якщо А={1,а}і В={1,2,а}.

А

В

С

Д

АϵВ

А∩В

А˂В

АВ

 

4.Які з даних множин зліченні

А

В

С

Д

Множина цілих чисел кратних 7

Множина всіх точок кола

Множина всіх точок всередині кола

Множина всіх точок відрізка

5.Встановіть відповідність між завданнями А-В та відповідями 1-4

А.Множина квадратних коліс

Б.Множина ознак огірка

В.Множина ознак снігу

1.Він хрумтить.2.Порожня множина.3.Відсутність апетиту.4.На сонці сяє.

6. Запишіть  множини  А,В,С, елементами яких є непарні числа від 14 до 24;  числа,   кратні 5 від 10 до 35; прості числа від 10 до 24 відповідно. Знайдіть:а)переріз множин А і В;б)об`єднання множин А і С;в)доповнення до множини А елементами множин В і С.

7.Побудуйте діаграму Венна для попереднього завдання,щодо пунктів а) і б).

2варіант

1.Задано множину А={1,в,а}.Яка кількість підмножин даної множини?

А

В

С

Д

4

8

1

6

 

2.Об'єднанням множин А і В є

А

В

С

Д

А      В

 

 

 


А     В

 

 

 

А

 

А  В

 

3.Який із записів вірний,якщо В={1,2,а}.

А

В

С

Д

аϵВ

Ва

а˂В

аВ

 

4.Які з даних множин скінченні

А

В

С

Д

Множина цілих чисел кратних 7

Множина всіх цифр

Множина всіх натуральна чисел

Множина всіх точок відрізка

 

5.Встановіть відповідність між завданнями А-В та відповідями 1-4

А.Множина ознак захворювання

Б.Множина ознак груші

В.Множина зелених бегемотів

1.Соковита 2.Порожня множина.3.Відсутність апетиту.4.На сонці сяє.

 

6. Запишіть множини А,В,С, елементами яких є парні числа від 13 до 23;  числа, кратні 3 від 10 до 35; прості числа від 10 до 24 відповідно.Знайдіть:а)переріз множин АіВ;б)об`єднання множин АіС;в)доповнення до множини А елементами множин ВіС.

 

7.Побудуйте діаграму Венна для попереднього завдання,щодо пунктів а) і б).

Подобається